Inhoud
DoelgroepVolwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar – inventariserende vragenlijst
DoelDe 4DKL is een vragenlijst bestaande uit 50 items gericht op psychosociale klachten. De lijst is ontwikkeld in de huisartsenpraktijk en maakt onderscheid tussen aspecifieke ‘distress’ klachten, depressie, angst en somatisatie. De 4DKL wordt gebruikt bij patiënten met psychische symptomatologie.
AntwoordtypeDe 4DKL bestaat uit 50 vragen die worden gescoord op een 5-puntsschaal lopend van “nee” tot “heel vaak of voortdurend”.
SubcategorieënDe volgende 4 subcategorieën worden onderscheiden:
• Distress: 16 items
• Depressie: 6 items
• Angst: 12 items
• Somatisatie: 16 items
ScoringVoorafgaande aan het berekenen van de somscores per schaal worden de scores 3 en 4 getransformeerd tot een 2. Daarna worden per subschaal de somscores berekend. De hoogte van de score zegt iets over het al dan niet aanwezig zijn van de klachten.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe uitgangspunten bij de testconstructie en de begripsvaliditeit zijn als goed beoordeeld door de COTAN. De kwaliteit van het testmateriaal, de betrouwbaarheid en de criteriumvaliditeit zijn als voldoende beoordeeld. De kwaliteit van de handleiding en de normen zijn als onvoldoende beoordeeld.
NormgroepenDe vragenlijst maakt gebruik van cut-off scores. In de originele vragenlijst worden de scores weergegeven als “laag”, “matig” en “verhoogd”. In de Embloom applicatie wordt dit vertaald naar “normaal”, “subklinisch” en “klinisch”.
Literatuur en copyright

Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Terluin. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

© B. Terluin

Licentiekosten

€ 0,10

per cliënt