Inhoud
DoelgroepVolwassenen en adolescenten vanaf 15 jaar – inventariserende vragenlijst
DoelDe 4DSQ is een vragenlijst bestaande uit 50 items gericht op psychosociale klachten. De lijst is ontwikkeld in de huisartsenpraktijk en maakt onderscheid tussen aspecifieke ‘distress’ klachten, depressie, angst en somatisatie. De 4DSQ wordt gebruikt bij patiënten met psychische symptomatologie. De 4DSQ is de Engelse versie van de 4DKL.
AntwoordtypeDe 4DSQ bestaat uit 50 vragen die worden gescoord op een 5-puntsschaal lopend van “no” tot “very often or constantly”.
SubcategorieënDe volgende vier subcategorieën worden onderscheiden:
• Distress: 16 items
• Depression: 6 items
• Axiety: 12 items
• Somatisation: 16 items
ScoringVoorafgaande aan het berekenen van de somscores per schaal worden de scores 3 en 4 getransformeerd tot een 2. Daarna worden per subschaal de somscores berekend. De hoogte van de score zegt iets over het al dan niet aanwezig zijn van de klachten.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe 4DSQ lijkt, net als de 4DKL, een valide zelfrapportagevragenlijst te zijn om distress, depressie, angst en somatisatie bij eerstelijns patiënten te meten.
Literatuur en copyright

Terluin B, Smits N, Miedema B. The English version of the four-dimensional symptom questionnaire (4DSQ) measures the same as the original Dutch questionnaire: A validation study. Eur J Gen Pract 2014; Apr 29

Terluin B, van Marwijk HW, Adèr HJ, de Vet HC, Penninx BW, Hermens ML, van Boeijen CA, van Balkom AJ, van der Klink JJ, Stalman WA. The Four-Dimensional Symptom Questionnaire (4DSQ): a validation study of a multidimensional self-report questionnaire to assess distress, depression, anxiety and somatization. BMC Psychiatry. 2006 Aug 22;6:34.

© 1996  by Dr. B. Terluin, Almere, the Netherlands, text revision 2010

Licentiekosten

€ 0,10

per afname