Inhoud
DoelgroepJongeren/volwassenen vanaf 13 jaar – Stemmingsstoornissen
DoelDe Beck Depression Inventory – second edition is een handzame 21-item zelfrapportagelijst voor het meten van de aanwezigheid en de mate van depressieve klachten vanaf 13 jaar oud.
AntwoordtypeEr wordt gescoord op een 4-puntsschaal (0-3; maximumscore 63). Het invullen neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag.
ScoringDe score wordt berekend door de gemiddelden te berekenen. Op basis van de totaalscore kan onderscheid worden gemaakt in:

• minimaal (0 – 13)
• licht (14 – 19)
• matig ernstig (20 – 28)
• ernstig (29 – 63)

Naast de totaalscore is de schaal onderverdeeld in drie dimensies die extra informatie kunnen leveren.

SubschalenAffectieve symptomen: Hebben betrekking op interesseverlies, pessimisme, somberheid, etc.
Cognitieve symptomen: Verwijzen naar schuldgevoelens, zelfkritiek, waardeloosheid.
Somatische symptomen: Verwijzen naar moeheid, prikkelbaarheid en dergelijke.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe BDI kan als betrouwbaar en valide worden beschouwd. De vragenlijst is therapiegevoelig.
Literatuur en copyright

Beck, A.T., Steer, R.A., Brown, G.K. (1987) BDI-II Beck Depression Inventory – Second Edition. Manual. Administration, Scoring, and Procedures Manual. Bloomington: PsychCorp.

© 1996, 1987 Aaron T. Beck. All rights reserved.

Handleiding
Licentiekosten

€ 2,10

per afname