Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Cliënttevredenheid
DoelDe CQ index (CQi) is ontwikkeld om ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg te inventariseren.
AntwoordtypeEr zijn verschillende antwoordcategorieën: soms ja/nee, soms multiple choice en soms zijn meerdere antwoorden mogelijk.
Antwoordtype, scoring en schalingDe scores worden binnen verschillende categorieën (bijvoorbeeld bereikbaarheid van de therapeut, inspraak en keuzevrijheid) opgeteld en gemiddeld. Embloom heeft deze omgerekend naar een percentage van het maximum. Daarnaast wordt met een schoolcijfer het hele therapietraject gewaardeerd.
Psychometrische gegevens
AlgemeenEr is nog geen validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek verricht. Het betreft een algemene patiëntenenquête.
NormgroepenEr zijn geen normgroepen beschikbaar
Literatuur en copyright

Het basisontwerp van CQ meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling sociale geneeskunde van het AMC.

© 2008 Trimbos-instituut, B. van Wijngaarden., D. Meije., & I. Kok.

De test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00

per afname