Inhoud
StromingAlgemeen
DoelgroepVolwassenen
TypeOefening
InhoudWanneer mensen ruzie hebben met hun partner heeft dit vaak minder te maken met het onderwerp van de ruzie, maar des te meer met de onderliggende angsten en behoeften. Op het moment dat cliënten zich niet veilig voelen binnen de liefdesrelatie, bijvoorbeeld tijdens een ruzie, kan hun onzekere en kwetsbare kant naar boven komen. De alarmbellen die dan afgaan kunnen ervoor zorgen dat ze zich verliezen in een noodkreet. Beter is het juist om toenadering te zoeken bij elkaar. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk dat cliënten hun angsten en behoeften gaan ontdekken en deze leren delen met hun partner. In deze oefening, gebaseerd op de principes van de therapievorm EFT (Emotionally Focused Therapy), proberen cliënten erachter te komen wat hun onderliggende angsten en behoeften zijn.
Ter voorbereiding op deze oefening kan de video ‘Introductie in Emotionally Focused Therapy’ worden klaargezet voor cliënten. Daarnaast is het aan te raden om, voordat cliënten deze oefening maken, meer inzicht te krijgen in de gedragspatronen tijdens een woordenwisseling of ruzie. Hiervoor kan de oefening ‘Partnerrelatie: herkennen van de ‘duivelse dans’’ worden klaargezet.
Literatuur en copyright

© Embloom (2021)

Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Embloom is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,25

per afname