Inhoud
DoelgroepVolwassenen | Jeugdigen – Mensen die een rouwproces doormaken door het overlijden van een naaste.
TypeMirro zelfhulpmodule
DoelRouw is als ervaring universeel, maar het rouwproces is uniek in kleur, intensiteit, verloop, duur, betekenis en uitingsvorm. Als huidige visie geldt het duale procesmodel van Margaret Stroebe, met de verlieskant en de herstelkant. En daartussen beweegt de rouwende zich in zijn proces. Beide wegen horen bij “gezond” rouwen. De mate van de ene of de andere weg verschilt per mens. De module gaat uit van deze visie welke mensen de mogelijkheid geeft hun eigen rouwproces in te kleuren.

Onderwerpen die in de module aan bod komen, zijn:

 • Mijn verlies: ieder mens maakt in zijn leven het verlies van een dierbare mee: een partner, een ouder, een broer, een zus of een kind. Soms komt een verlies heel onverwacht, soms komt het na een periode van ziekte.
 • Steun: rouwen doe je nooit alleen. Familieleden, vrienden, collega’s of buren reageren op je verlies. Met praktische hulp, een luisterend oor en soms ook met goedbedoelde, maar niet altijd passende adviezen.
 • Omgaan met verlies: het verlies van een dierbare brengt grote veranderingen met zich mee. Je wordt geconfronteerd met het feit dat iemand er niet meer is en tegelijkertijd gaat het leven zonder de ander verder. Hoe ga je daarmee om?
 • Verder gaan: bij verlies vragen veel mensen zich af, “Waarom overkomt mij dit?”, “Wat is de zin van dit gemis?” en “Wat is nog de zin van mijn leven?” Het zijn vragen die voortkomen uit de behoefte van mensen om betekenis te geven aan een ingrijpende levensgebeurtenis zoals een verlies.

Taken die gemaakt kunnen worden, zijn:

 • De Rouw Vragenlijst (RVL)
 • Je verhaal formuleren
 • Stilstaan bij jouw gevoelens van rouw
 • Jouw omgeving: wat geeft je steun, en wat niet? En hoe kun je je omgeving om steun vragen?
 • Stilstaan bij het zorgen voor jezelf, want rouwen vergt veel van je, zowel lichamelijk als geestelijk.
 • Leren omgaan met gevoelens en gedachten
 • Het vinden van houvast
Literatuur en copyright

© Stichting Mirro (2015)

Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Stichting Mirro is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 5,00