Aanbod somatiek

Door de opkomst van waardegedreven zorg is er steeds meer aandacht voor de ervaren uitkomsten van zorg en wat patiënten belangrijk vinden. Met behulp van digitale vragenlijsten kan de kwaliteit van zorg en de tevredenheid over de zorg gemeten worden. Dit kan met korte gestandaardiseerde vragenlijsten, zoals PROMs, PREMs en PTO.

Vragenlijsten

Embloom biedt verschillende meetinstrumenten om het ervaren klachtniveau en de tevredenheid van patiënten te meten. Binnen het platform zijn een groot aantal vragenlijsten beschikbaar voor onder andere Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs).

PROMs en PREMs

Met Embloom kunnen zorgverleners vooraf instellen welke PROMs of PREMs de patiënt dient te ontvangen en wanneer de vragenlijst verstuurd moet worden. Per vragenlijst kan de anatomie (knie, schouder, etc.), de behandelzijde (links, rechts, bilateraal) en het meetmoment (T0, T1, etc.) worden ingesteld. De patiënt kan de vragenlijst zowel thuis als tijdens het consult invullen, op een computer, tablet of smartphone. De resultaten zijn voor de zorgverlener direct zichtbaar in een tabel en grafiek. Op basis van de resultaten kunnen vervolgens behandelplannen en/of (delen van) het zorgproces geoptimaliseerd worden.

Andere meetinstrumenten

Wil je aan de slag met andere PROMs of PREMs, die nog niet in het Embloom platform beschikbaar zijn? Dan bouwen wij deze graag in. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@embloom.nl of +31 (0)88 203 7 203.

Embloom Meet

Met Embloom Meet kun je videogesprekken voeren met cliënten. Embloom Meet is speciaal ontwikkeld voor beeldbellen binnen de gezondheidszorg en is veilig en gemakkelijk in gebruik. Wanneer je een videogesprek start, ontvangt de cliënt een link via e-mail. Door op die link te klikken, kan de cliënt direct via de app of via de browser deelnemen aan het gesprek. Embloom Meet werkt het beste op Google Chrome. Wij adviseren dan ook om deze browser te gebruiken.

Embloom Meet:

  • Zorgt voor veilige communicatie tussen zorgverlener en patiënt;
  • Werkt op alle apparaten;
  • Kan gebruikt worden voor één-op-één gesprekken en groepsgesprekken;
  • Is gemakkelijk in gebruik.

Voorleeshulp

Ter ondersteuning van laaggeletterden, mensen met lage gezondheidsvaardigheden, mensen met een leeshandicap of anderen die liever luisteren dan lezen, biedt Embloom een voorleeshulp aan. Deze functie is beschikbaar binnen alle vragenlijsten en zorgt ervoor dat de tekst met één druk op de knop wordt omgezet in spraak. De vraag en de antwoordmogelijkheden in beeld worden voorgelezen, waarbij met een markering wordt aangegeven waar men zich in de tekst bevindt. De patiënt kan op elk moment op een antwoordmogelijkheid klikken, waarna verder wordt gegaan naar de volgende vraag.

Koppelingen met externe systemen

Het is mogelijk om het Embloom platform te koppelen aan een extern systeem, zoals een ZIS of KIS. Een dergelijke koppeling is niet noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de applicatie. Een koppeling is een gebruikersvriendelijke oplossing, waarmee het gebruik van verschillende systemen beter op elkaar afgestemd kan worden. We hebben al een koppeling gerealiseerd met FysioLogic.

Embloom biedt ook een aantal standaard oplossingen. Met behulp van een Single Sign On (SSO) kan vanuit het externe systeem rechtstreeks, zonder gebruikersnaam en wachtwoord, worden ingelogd op het Embloom Platform. Tevens is er de mogelijkheid om in de aanroep direct een dossier aan te maken, of een bestaand dossier te updaten.
Met behulp van een SOAP koppeling is (vereenvoudigde) aansturing van, en informatieoverdracht met, het Embloom Platform mogelijk. Hierdoor is het voor de meest gebruikte functies niet meer nodig om apart in te loggen. Vragenlijsten kunnen vanuit het externe systeem worden klaargezet en verzonden, resultaten worden automatisch naar het externe systeem verstuurd. Wij zijn tevens bekend met Koppeltaal, SAML en REST voor het geval een dergelijke koppelmethode de voorkeur geniet.

Vraag vrijblijvend een proefaccount aan

Wil je geheel vrijblijvend kennis maken met ons platform? Vraag dan gerust een gratis proefaccount aan. Tijdens de proefperiode kun je alle content binnen het platform bekijken en de functionaliteiten uitproberen.

Voorbeeld van het platform