Hoe kunnen we je helpen?

Zoek hier het onderwerp van je vraag

Veelgestelde vragen / Algemene informatie

Algemene informatie

Hieronder vind je antwoorden op algemene vragen en informatie over Embloom.

Jazeker, wij bieden een gratis proefaccount aan voor zowel ggz en huisartsenzorg als medisch specialistische en paramedische zorg. Tijdens de proefperiode van twee weken kun je alle content binnen het platform bekijken en de functionaliteiten uitproberen. Via dit formulier kun je een gratis proefaccount aanvragen voor ggz en huisartsenzorg. Ben je geïnteresseerd in een proefaccount voor medisch specialistische en paramedische zorg, vul dan dit formulier in.

Binnen Embloom kun je gebruik maken van vele verschillende soorten vragenlijsten, oefeningen, dagboeken, psycho-educatie en modules. Bekijk hier het hele overzicht van alle beschikbare content.

Ja, het is mogelijk om Embloom te koppelen aan een extern systeem, zoals een EPD, HIS of KIS. Een koppeling is niet noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de applicatie. Maar het is een gebruikersvriendelijke oplossing, waarmee het gebruik van verschillende systemen beter op elkaar afgestemd kan worden. Bekijk hier welke koppelingen reeds gerealiseerd zijn binnen Embloom.

Met behulp van een Single Sign On (SSO) kan vanuit een extern systeem (zoals een EPD of KIS) rechtstreeks, zonder gebruikersnaam en wachtwoord, worden ingelogd op het Embloom platform. Het is dan niet meer nodig om apart in te loggen. Bij Single Sign On komt er in de EPD-dossiers een knop beschikbaar waarmee je het Embloom platform kunt openen. Je wordt dan automatisch ingelogd en er wordt voor de betreffende cliënt direct een dossier aangemaakt – of geopend als het al bestaat. In dit dossier zijn meteen de persoons- en adresgegevens van de cliënt overgenomen uit het EPD. Single Sign On zorgt dus voor extra gebruikersgemak en tijdsbesparing.

Geestelijke Gezondheidszorg
Op onze website vind je de verschillende abonnementstypen met de bijbehorende kosten voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Bij vragenlijsten kunnen licentiekosten van toepassing zijn. Deze licentiekosten zijn altijd exclusief en worden bepaald door de testuitgever.

Huisartsenzorg
Op onze website vind je de verschillende abonnementstypen met de bijbehorende kosten voor de Huisartsenzorg. Bij vragenlijsten kunnen licentiekosten van toepassing zijn. Deze licentiekosten zijn altijd exclusief en worden bepaald door de testuitgever.

Medisch Specialistische en Paramedische zorg
Op onze website vind je de verschillende abonnementstypen met de bijbehorende kosten voor de Medisch Specialistische en Paramedische zorg.

Welk abonnement het beste bij jouw organisatie past hangt af van het verbruik. Met elk van de abonnementen heb je toegang tot vragenlijsten, educatie, oefeningen, dagboeken en modulesJe hebt dus niet meer of minder inhoud ter beschikking bij de keuze van een abonnement. De mate van het verbruik bepaalt welk abonnement het meest geschikt is. 

Met welke kosten moet ik rekening houden?
Er kan sprake zijn van vaste kosten, variabele kosten en eenmalige kosten. Vaste kosten zijn bijvoorbeeld de maandelijkse abonnementskosten, koppelingskosten of kosten voor beeldbellen. Vaste kosten worden berekend op basis van het aantal hulpverleners binnen de organisatie. De variabele kosten zijn afhankelijk van de mate van het verbruik. Per afgenomen vragenlijst of e-health opdracht worden, afhankelijk van het abonnement, afnamekosten gerekend. Als er voor een bepaalde vragenlijst of opdracht licentiekosten gelden, dan worden deze aanvullend in rekening gebracht, ongeacht de keuze van het abonnement. Eenmalige kosten zijn bijvoorbeeld kosten voor maatwerk, zoals de inbouw van een eigen vragenlijst of applicatiethema.   

Basic
Bij een Basic abonnement zijn de vaste maandelijkse kosten laag, maar betaal je extra voor iedere vragenlijst of e-health opdracht. Een Basic abonnement is geschikt als je verwacht weinig vragenlijsten en e-health opdrachten te gebruiken.  

Premium
Het Premium abonnement is bedoeld voor de grootgebruikers. Gebruik je veel vragenlijsten en ook veel e-health opdrachten, dan is een Premium abonnement het meest geschikt. Het verschil tussen een Basic en Premium abonnement bedraagt € 28,- (€ 13,50 resp. € 41,50) en de losse afnameprijs bedraagt € 1,75. Het omslagpunt ligt dus op 16 vragenlijsten en/of e-health opdrachten per hulpverlener per maand. Binnen het Premium abonnement is beeldbellen gratis. Bij een Basic abonnement betaal je hiervoor € 4,50. Maak je gebruik van beeldbellen, dan ligt het omslagpunt zelfs op iets meer dan 13 vragenlijsten en/of e-health opdrachten. 

Belangrijk om te weten
Je kunt alleen kiezen voor een Premium abonnement als alle hulpverleners binnen de organisatie of organisatorische eenheid een gebruikersaccount hebben of als gebruiker worden geregistreerd. Als slechts een deel van de hulpverleners gebruik maakt van Embloom, dan is een Basic abonnement de beste optie. 
Op basis van het aantal hulpverleners kan korting worden verleend op de maandelijkse vaste abonnementskosten. Werk je binnen een grotere praktijk of instelling, dan kan het zijn dat bovenstaande berekeningen anders uitvallen. Vraag gerust een offerte aan om te zien welke kosten daadwerkelijk voor jouw organisatie van toepassing zijn. Je kunt overigens altijd met een Basic abonnement beginnen en later upgraden naar Premium.  

De getoonde tarieven op deze website zijn indicatief. Standaard hanteren wij een staffelkorting op basis van het aantal hulpverleners. Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan voor geestelijke gezondheidszorg, huisartsenzorg of (para)medische zorg.

Met de VSPN en NVGzP hebben wij collectieve kortingsafspraken gemaakt. Als je lid bent van één van deze verenigingen, dan kun je dat aangeven bij het aanvragen van de offerte.

Voor sommige vragenlijsten of e-health opdrachten worden licentiekosten gerekend. Meestal zijn dit licentiekosten die door de uitgever worden vastgesteld en die wij afdragen aan deze derde partijen. De licentiekosten zijn te vinden in ons content overzicht. Deze licentiekosten komen bovenop de vaste kosten voor een abonnement en de eventuele applicatiekosten per afgeronde test/e-health opdracht.

HoNOS+

De HoNOS+ wordt momenteel ontwikkeld en is naar verwachting in november klaar voor gebruik. We nemen hierbij een slag om de arm, we hopen eerder, maar het kan ook wat later zijn.

De HoNOS+ is geen gewone vragenlijst die op basis van bepaalde antwoorden scores genereert. De HoNOS+ gaat verder. Het is een dynamische tool die op basis van de input een advies geeft over de mate waarin bepaalde zorgvraagtypes (waarschijnlijk) van toepassing zijn op de zorgvraag van de patiënt. Het doel van het instrument en de presentatie van de resultaten is anders dan wij gewend zijn. We kunnen de vragen van de HoNOS+ dus niet simpelweg inbouwen, maar we moeten nieuwe programmatuur ontwikkelen om de vragen heen en dat kost helaas tijd.

Zorgvraagtypering is een middel om de (werkelijke) zorgbehoefte transparant te maken. Het helpt een verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg. Daarbij kan het gaan over zorgzwaarte, maar bijvoorbeeld ook over de kans op herstel of op stabiliteit, terugval of recidive. Bij een beter inzicht in werkelijke zorgbehoefte kan voor groepen van patiënten worden voorspeld welke inzet van zorg naar verwachting nodig is. Zorgvraagtypering is geen vervanging voor diagnostiek. Zorgvraagtypering maakt onder andere afspraken mogelijk tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over wat voor specifieke patiëntengroepen een reële vergoeding is, gegeven de voor die groep gepaste zorg. Het vergroot ook de klinische herkenbaarheid van de zorg die nodig is bij een bepaalde zorgvraag van patiënten, door een gezamenlijk begrippenkader te creëren.

Indeling zorgvraagtypering ggz

De originele HoNOS is al langere tijd beschikbaar op ons platform in verschillende versies. De HoNOS is een observatievragenlijst, die wordt ingevuld door de behandelaar. De uitkomst geeft weer hoe het geestelijk en sociaal functioneren van een patiënt op een bepaald moment is. Dat geldt ook voor de HoNOS+, alleen dient de HoNOS+ binnen het zorgprestatiemodel nog een ander doel, namelijk het bepalen van de zorgvraag van de patiënt, uitgedrukt in een zorgvraagtype.

De HoNOS+ is dus gebaseerd op de HoNOS, waarbij enkele vragen zijn toegevoegd (vandaar de +). De eerste twaalf vragen in de vragenlijst zijn HoNOS vragen. De laatste zeven vragen (vraag 13, A t/m E en Q) zijn op basis van onderzoek toegevoegd aan de zorgvraagtypering binnen het zorgprestatiemodel. De vragen 1 t/m 13 hebben betrekking op de ernst van de problemen van de patiënt tijdens de twee weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst. Het gaat daarbij om gedragsproblemen, beperkingen, symptomen en sociale problemen. De vragen A t/m E en Q hebben betrekking op problemen vanuit een ‘historisch’ perspectief. Deze vragen brengen problemen in kaart die optreden op episodische of onvoorspelbare manieren. Scoring vindt plaats op basis van het klinische oordeel over de kans dat er nog steeds zorgen zijn rondom deze problematiek die niet genegeerd kunnen worden.

De regiebehandelaar dient te beoordelen of er sprake is van:

 1. Hyperactief, agressief, destructief of geagiteerd gedrag;
 2. Opzettelijke zelfverwonding (suïcidepogingen, gedachten over suïcide, automutilatie);
 3. Problematisch alcohol- of drugsgebruik;
 4. Cognitieve problemen;
 5. Lichamelijke problemen of handicaps;
 6. Problemen als gevolg van hallucinaties en waanvoorstellingen;
 7. Problemen met depressieve stemming;
 8. Overige psychische en gedragsproblemen (Fobie, Angst, Obsessief Compulsief, Reacties tot stressvolle situaties of trauma’s, Dissociatief, Somatoform, Eetproblemen, Slaapproblemen, Seksuele problemen, Verslaving, Overig);
 9. Problemen met relaties;
 10. Problemen met algemene dagelijks levensverrichtingen (ADL);
 11. Problemen met woonomstandigheden;
 12. Mogelijkheden voor het gebruiken en verbeteren van vaardigheden: beroepsmatig en vrije tijd;
 13. Sterke onredelijke gedachten, niet psychotisch in origine.

Vervolgens moeten gebeurtenissen worden gewaardeerd die zich op een episode of onvoorspelbare manier uiten:

 1. A. Geagiteerd gedrag/expansieve stemming dat het sociaal functioneren verstoort;
 2. B. Herhaaldelijke zelfverwonding bedoeld om mensen, stressvolle situaties of emoties te beïnvloeden of om zichzelf te verminken;
 3. C. Mogelijke of daadwerkelijke gevolgen van de psychische aandoening of het gedrag voor de veiligheid en welzijn van kinderen en andere kwetsbare mensen;
 4. D. Motivatie, ziekte-inzicht, acceptatie van zorg en het vermogen om een verbinding aan te gaan met zorgpersoneel;
 5. E. Onvermogen om zichzelf te beschermen tegen risico op schade aan de gezondheid, veiligheid of welzijn;
 6. Q. Problematisch alcohol- of drugsgebruik (anders dan eerder benoemd).

De HoNOS+ leent zich, net als de gewone HoNOS, goed voor ROM. Door de zorgvraag op meerdere momenten tijdens het behandeltraject te typeren, kan worden besloten om de zorg op- of af te schalen.

De HoNOS+ is een complex instrument, maar kort samengevat werkt het als volgt. Allereerst moet de regiebehandelaar een keuze maken of er sprake is van fz of ggz. Is er sprake van fz dan volgen 3 vragen over recidiverisico, ernst van delictgedrag en responsiviteitsproblemen. Hier rolt vervolgens een zorgvraagtypering uit voor de fz. De HoNOS+-vragenlijst hoeft dan niet ingevuld te worden.

Is er sprake van ggz, dan moet eerst een keuze worden gemaakt uit één van de drie hoofdgroepen (geen sprake van psychotische symptomen/wanen, wel sprake van psychotische symptomen/wanen, sprake van cognitieve stoornissen). Vervolgens kan de regiebehandelaar een keuze maken of hij de volledige versie of dynamische HoNOS+ wil invullen. Er zijn dus 2 mogelijkheden. Wordt er gekozen voor de volledige versie, dan moeten alle 19 vragen worden ingevuld. De uitkomst is een zorgvraagtype-advies, uitgedrukt in een percentage van de kans dat een bepaald zorgvraagtype matcht bij de betreffende zorgvraag, binnen de gekozen hoofdgroep. Stel, je hebt gekozen voor hoofdgroep X dan is een mogelijke uitkomst: 40% kans op zorgvraagtype 1, 15% kans op zorgvraagtype 2, 9% kans op zorgvraagtype 3, enz. De regiebehandelaar kiest vervolgens het zorgvraagtype, waarbij kan worden afgeweken van het advies.

Als er wordt gekozen voor de dynamische versie, dan worden de vragen bepaald op basis van de gekozen hoofdgroep en de antwoorden op voorgaande vragen. De dynamische versie is adaptief en werkt volgens een bepaald algoritme, waardoor in principe niet alle 19 vragen ingevuld moeten worden, voordat een zorgvraagtype-advies wordt gegeven. Als op basis van de ingevulde antwoorden echter geen zorgvraagtype-advies kan worden gegeven of er is sprake van een steekproef (in 5% van de gevallen), dan worden alsnog alle resterende HoNOS+ vragen gesteld. Het zorgvraagtype-advies bij de dynamische versie zal slechts één zorgvraagtype bevatten. De regiebehandelaar mag ook hier afwijken van het advies.

Hieronder een impressie van de HoNOS+ binnen Embloom (geen definitief ontwerp).

Hoewel de HoNOS+-vragenlijst relatief kort is, heb je als regiebehandelaar veel informatie nodig over de problemen van en rond de patiënt. De TeleScreen kan in belangrijke mate ondersteunen bij het invullen van de HoNOS+. Anders dan de HoNOS+ is de TeleScreen een zelfrapportage vragenlijst, waarin veel van de HoNOS+-vragen aan de orde komen. Heb je een TeleScreen afgenomen, dan is het invullen van de HoNOS+ een stuk eenvoudiger.

Wij zijn voornemens om een koppeling te realiseren tussen de TeleScreen en de HoNOS+, zodra deze laatste gereed is. Met behulp van deze koppeling kan bij het invullen van de HoNOS+ onderbouwd een suggestie worden gedaan voor het meest waarschijnlijke antwoord op de betreffende vraag.

MailBlue

MailBlue is een e-mailmarketing- en CRM-systeem. Met MailBlue kunnen wij onder andere nieuwsbrieven versturen, communicatie met klanten automatiseren en klantgegevens beheren. MailBlue is de Nederlandse partner van het Amerikaanse ActiveCampaign. Omdat gegevens worden verwerkt buiten de EU, namelijk in de VS, willen wij bezoekers van onze website en gebruikers van onze diensten graag zo goed mogelijk informeren.

Het is belangrijk om te weten dat MailBlue volledig los staat van ons e-health platform en op geen enkele manier wordt gebruikt voor communicatie met cliënten of patiënten en/of de verwerking van cliënt- of patiëntgegevens.

Wij gebruiken MailBlue voor nieuwsbrieven en geautomatiseerde berichten aan klanten (MailBlue wordt op geen enkele manier gebruik ten behoeve van cliënten of patiënten). Bij een nieuwsbrief kun je je vast een goede voorstelling maken. Bij een geautomatiseerd bericht kun je denken aan een bevestigingsmail na het inschrijven voor een webinar, een herinneringsmail dat de gratis proefperiode is verlopen of een e-mail met tips voor nieuwe gebruikers. Reacties op geautomatiseerde mails worden altijd persoonlijk gelezen en indien nodig beantwoord.

Wij gebruiken MailBlue tevens als CRM, om algemene klantgegevens te beheren zoals de naam en adresgegevens van organisaties waarmee wij samenwerken. Dit zijn echter geen gegevens die vallen onder de werkingssfeer van de AVG.

Wij verwerken in MailBlue persoonsgegevens die jij ons verstrekt via een formulier op onze website, zoals jouw naam en emailadres. Wij verwerken nadrukkelijk geen medische, financiële en/of andere vertrouwelijke gegevens in MailBlue. Het gaat dus niet om bijzondere persoonsgegevens, maar om persoonsgegevens waarmee wij met jou in contact kunnen treden.

Het is belangrijk om te weten dat MailBlue volledig los staat van ons e-health platform en op geen enkele manier wordt gebruikt voor communicatie met cliënten of patiënten en/of de verwerking van cliënt- of patiëntgegevens.

Voordat wij met een subverwerker in zee gaan informeren wij naar de maatregelen die zij treffen op het gebied van informatiebeveiliging. Wij maken vervolgens een afweging of deze maatregelen passend zijn, gelet op de aard van de te verwerken persoonsgegevens.

MailBlue zorgt ervoor dat de persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen, neemt MailBlue passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Maatregelen die genomen worden zijn onder andere:

 • Pseudonimisering en versleuteling (encryptie) van persoonsgegevens;
 • Op permanente basis de beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen garanderen;
 • Bij een incident de beschikbaarheid van de persoonsgegevens tijdig herstellen;
 • Een procedure opzetten voor het beoordelen, testen en evalueren van beveiligingsmaatregelen.

Ja, onder bepaalde voorwaarden mag dat. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen (landen buiten de EU) kan gebruik worden gemaakt van standaard contractuele clausules, mits het betreffende derde land een gelijkwaardig beschermingsniveau kent als de EU. Volgens de hoogste Europese rechter bieden de VS echter geen beschermingsniveau dat gelijkwaardig is aan ons niveau in Europa en daarom moeten naast de standaard contractuele clausules aanvullende waarborgen worden getroffen, zoals pseudoniemisering en encryptie. ActiveCampaign heeft met MailBlue een verwerkersovereenkomst gesloten waarin passende maatregelen zijn doorgevoerd volgens de richtlijnen van Het Europese Hof van Justitie. Ook de verwerkersovereenkomst van MailBlue met haar klanten is hierop aangepast. Hiermee voldoet MailBlue aan de eisen die op dit moment gesteld worden. Voor meer informatie zie ook de berichtgeving van MailBlue op hun eigen website.

Misschien helpt het volgende om de risico’s wat meer in perspectief te plaatsen. Vrijwel alle bedrijven werken met software van Amerikaanse bedrijven. Denk aan Word, Excel, Outlook, Teams, Zoom, Google, LinkedIn, enz., enz., enz. Om gebruik te kunnen maken van deze diensten dien je ten minste  je naam en e-mailadres te verstrekken. Misschien verstuur je wel eens een nieuwsbrief of andersom, heb je gevraagd of ongevraagd een nieuwsbrief ontvangen. In dat geval staat jouw e-mailadres op de server van een e-mailprovider zoals MailChimp of ActiveCampaign. Zelfs als je je voor die nieuwsbrief hebt uitgeschreven.

Wat we hiermee willen zeggen is, dat het vrijwel onmogelijk is om te voorkomen dat jouw naam en e-mailadres ergens op een server in de VS belanden. Omdat je zelf werkt met Amerikaanse software of omdat een ander bedrijf gevraagd of ongevraagd jouw gegevens heeft verwerkt met Amerikaanse software. Dat wil overigens niet zeggen, dat je je niet tegen verdere verspreiding van jouw persoonsgegevens mag verzetten. Er zijn helaas bedrijven die legitieme software gebruiken om mensen lastig te vallen. Dat kan met Amerikaanse software echter net zo gemakkelijk als met Europese software.

Het is niet zo dat Amerikaanse bedrijven onzorgvuldiger met persoonsgegevens omgaan dan Europese bedrijven. Amerikaanse bedrijven zoals Facebook komen regelmatig slecht in het nieuws, omdat zij gegevens van hun gebruikers voor hun eigen commerciële doelstellingen gebruiken. Facebook biedt een gratis dienst in ruil voor data. Lang niet alle bedrijven hanteren dit verdienmodel. Wellicht ten overvloede willen we aangeven dat MailBlue in haar verwerkersovereenkomst heeft vastgelegd, dat zij nooit gegevens van klanten zullen gebruiken voor andere doeleinden dan het doel van de verwerking. Dit staat ook in onze verwerkersovereenkomst. Je hoeft dus niet bang te zijn dat het gebruik van MailBlue ertoe leidt dat jouw gegevens worden gebruikt voor ongewenste reclameboodschappen van MailBlue of andere bedrijven.

Het probleem is dat de Amerikaanse overheid Amerikaanse bedrijven kan dwingen om persoonsgegevens te overhandigen, bijvoorbeeld ingeval van een terreurdreiging. In Europa gelden strengere privacywetten en kan de overheid dat niet. De vraag die jij jezelf moet stellen is, hoe groot je de kans acht dat de Amerikaanse overheid een bedrijf als MailBlue of ActiveCampaign dwingt om jouw persoonsgegevens aan hen te verstrekken en als dat gebeurt, hoe zwaar het voor jou weegt dat jouw naam en e-mailadres dan bij de Amerikaanse overheid bekend zijn.

Dat kan, maar Amerikaanse aanbieders van e-mailmarketing- en CRM diensten liggen ver voor op Europese aanbieders. Als je op internet op zoek gaat naar de beste e-mailmarketing software, dan vind je vrijwel alleen maar Amerikaanse bedrijven. Desondanks hebben wij een aantal Europese pakketten getest, maar deze voldeden helaas niet. ActiveCampaign voldeed wel en wordt steevast vermeld in de lijstjes van beste pakketten. MailBlue is de Nederlandse partner van ActiveCampaign en dat heeft als bijkomend voordeel dat de omgeving in het Nederlands is vertaald. Daarnaast is MailBlue als Nederlands bedrijf op de hoogte van de privacywetgeving in Europa. Zij hebben er, net als wij, een groot belang bij dat Europese regelgeving op het gebied van privacy wordt nageleefd.

Als je niet wilt dat jouw persoonsgegevens in MailBlue worden verwerkt dan hoeft dat niet. Je kunt gewoon gebruik (blijven) maken van ons e-health platform zonder dat jouw gegevens in MailBlue belanden. Gebruikers worden via reguliere e-mail op de hoogte gebracht van belangrijke updates.

Je kunt echter geen gebruik maken van formulieren op onze website, want dan worden je gegevens automatisch verwerkt in MailBlue. Je kunt je ook niet inschrijven voor onze nieuwsbrief en/of aanvullende diensten zoals webinars. Wil je een proefaccount of offerte aanvragen, stuur ons dan dezelfde informatie die via het webformulier wordt uitgevraagd, maar dan per e-mail. Ook andere vragen en opmerkingen kun je rechtstreeks sturen naar info@embloom.nl.

Aanmelden Proefaccount Embloom