Hoe kunnen we je helpen?

Zoek hier het onderwerp van je vraag

Veelgestelde vragen / Privacy en informatieveiligheid / Hoe gaat Embloom om met de persoonsgegevens van hulpverleners?

Privacy en informatieveiligheid

Hoe gaat Embloom om met de persoonsgegevens van hulpverleners?

Als hulpverlener kun je een gebruikersaccount openen. Bij het openen van dit account worden jouw gegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, beroep en bedrijfsgegevens), alsmede jouw gebruikersgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) verwerkt. Hierdoor kunnen wij je als klant identificeren en heb je de mogelijkheid jouw gebruikersaccount en gegevens te beheren. De gegevens worden verwerkt op basis van de met jou gesloten overeenkomst.

In de verwerkersovereenkomst is uitgewerkt op welke wijze met de door jou of onder jouw toezicht verwerkte gegevens wordt omgegaan. In alle gevallen blijf je verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn aan te merken als verwerker en volgen jouw instructies op, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de verwerkersovereenkomst.

Lees ook: