Hoe kunnen we je helpen?

Zoek hier het onderwerp van je vraag

Veelgestelde vragen / Algemene informatie / Hoe gaat MailBlue om met informatiebeveiliging?

Algemene informatie

Hoe gaat MailBlue om met informatiebeveiliging?

Voordat wij met een subverwerker in zee gaan informeren wij naar de maatregelen die zij treffen op het gebied van informatiebeveiliging. Wij maken vervolgens een afweging of deze maatregelen passend zijn, gelet op de aard van de te verwerken persoonsgegevens.

MailBlue zorgt ervoor dat de persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen, neemt MailBlue passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Maatregelen die genomen worden zijn onder andere:

  • Pseudonimisering en versleuteling (encryptie) van persoonsgegevens;
  • Op permanente basis de beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen garanderen;
  • Bij een incident de beschikbaarheid van de persoonsgegevens tijdig herstellen;
  • Een procedure opzetten voor het beoordelen, testen en evalueren van beveiligingsmaatregelen.