Hoe kunnen we je helpen?

Zoek hier het onderwerp van je vraag

Veelgestelde vragen / Algemene informatie / Hoe werkt de HoNOS+ functioneel gezien?

Algemene informatie

Hoe werkt de HoNOS+ functioneel gezien?

De HoNOS+ is een complex instrument, maar kort samengevat werkt het als volgt. Allereerst moet de regiebehandelaar een keuze maken of er sprake is van fz of ggz. Is er sprake van fz dan volgen 3 vragen over recidiverisico, ernst van delictgedrag en responsiviteitsproblemen. Hier rolt vervolgens een zorgvraagtypering uit voor de fz. De HoNOS+-vragenlijst hoeft dan niet ingevuld te worden.

Is er sprake van ggz, dan moet eerst een keuze worden gemaakt uit één van de drie hoofdgroepen (geen sprake van psychotische symptomen/wanen, wel sprake van psychotische symptomen/wanen, sprake van cognitieve stoornissen). Vervolgens kan de regiebehandelaar een keuze maken of hij de volledige versie of dynamische HoNOS+ wil invullen. Er zijn dus 2 mogelijkheden. Wordt er gekozen voor de volledige versie, dan moeten alle 19 vragen worden ingevuld. De uitkomst is een zorgvraagtype-advies, uitgedrukt in een percentage van de kans dat een bepaald zorgvraagtype matcht bij de betreffende zorgvraag, binnen de gekozen hoofdgroep. Stel, je hebt gekozen voor hoofdgroep X dan is een mogelijke uitkomst: 40% kans op zorgvraagtype 1, 15% kans op zorgvraagtype 2, 9% kans op zorgvraagtype 3, enz. De regiebehandelaar kiest vervolgens het zorgvraagtype, waarbij kan worden afgeweken van het advies.

Als er wordt gekozen voor de dynamische versie, dan worden de vragen bepaald op basis van de gekozen hoofdgroep en de antwoorden op voorgaande vragen. De dynamische versie is adaptief en werkt volgens een bepaald algoritme, waardoor in principe niet alle 19 vragen ingevuld moeten worden, voordat een zorgvraagtype-advies wordt gegeven. Als op basis van de ingevulde antwoorden echter geen zorgvraagtype-advies kan worden gegeven of er is sprake van een steekproef (in 5% van de gevallen), dan worden alsnog alle resterende HoNOS+ vragen gesteld. Het zorgvraagtype-advies bij de dynamische versie zal slechts één zorgvraagtype bevatten. De regiebehandelaar mag ook hier afwijken van het advies.

Hieronder een impressie van de HoNOS+ binnen Embloom (geen definitief ontwerp).