Hoe kunnen we je helpen?

Zoek hier het onderwerp van je vraag

Veelgestelde vragen / Algemene informatie / Mogen persoonsgegevens worden doorgegeven naar de VS?

Algemene informatie

Mogen persoonsgegevens worden doorgegeven naar de VS?

Ja, onder bepaalde voorwaarden mag dat. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen (landen buiten de EU) kan gebruik worden gemaakt van standaard contractuele clausules, mits het betreffende derde land een gelijkwaardig beschermingsniveau kent als de EU. Volgens de hoogste Europese rechter bieden de VS echter geen beschermingsniveau dat gelijkwaardig is aan ons niveau in Europa en daarom moeten naast de standaard contractuele clausules aanvullende waarborgen worden getroffen, zoals pseudoniemisering en encryptie. ActiveCampaign heeft met MailBlue een verwerkersovereenkomst gesloten waarin passende maatregelen zijn doorgevoerd volgens de richtlijnen van Het Europese Hof van Justitie. Ook de verwerkersovereenkomst van MailBlue met haar klanten is hierop aangepast. Hiermee voldoet MailBlue aan de eisen die op dit moment gesteld worden. Voor meer informatie zie ook de berichtgeving van MailBlue op hun eigen website.