Hoe kunnen we je helpen?

Zoek hier het onderwerp van je vraag

Content

Bekijk hier welke content op ons platform beschikbaar is. Heb je vragen over de content? Dan vind je hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen.

Voor de geestelijke gezondheidszorg heb je binnen Embloom de beschikking over vele verschillende soorten vragenlijsten, oefeningen, dagboeken, psycho-educatie en modules. Bekijk hier het overzicht van alle beschikbare content.

Voor somatiek heb je binnen Embloom de beschikking over verschillende PROMs en PREMs. Bekijk hier het overzicht van alle beschikbare meetinstrumenten.

Jazeker, wij bieden een gratis proefaccount aan voor zowel ggz en somatiek. Tijdens de proefperiode van twee weken kun je alle content en functionaliteiten binnen het platform bekijken en uitproberen. Via dit formulier kun je een gratis proefaccount aanvragen.

Vragenlijsten en e-health

Ja, dat is mogelijk. Wanneer je vragenlijsten wilt gebruiken, die nog niet binnen Embloom beschikbaar zijn, kun je een maatwerk aanvraag doen. Je kunt een e-mail sturen naar info@embloom.nl met jouw aanvraag. Wij geven dan een indicatie van de mogelijkheden en kosten met betrekking tot het inbouwen van de betreffende vragenlijst(en).

Het is daarnaast ook een optie om een vragenlijst toe te voegen aan het wensenlijstje. Wanneer een bepaalde vragenlijst meerdere malen aangevraagd wordt, zullen wij deze vragenlijst inbouwen. Wij kunnen dan alleen geen inschatting maken wanneer de vragenlijst wordt vrijgegeven.

Het werkt iets anders dan bij de andere vragenlijsten om toegang te krijgen tot de vragenlijsten van Hogrefe. Je dient namelijk een aparte licentieovereenkomst af te sluiten met Hogrefe BV. Wanneer je gebruik wilt maken van de Hogrefe vragenlijsten binnen Embloom, kun je hierover een e-mail sturen naar info@embloom.nl. Je ontvangt dan van ons instructies hoe je een aparte licentieovereenkomst met Hogrefe kunt afsluiten. Zodra wij akkoord hebben ontvangen van Hogrefe en de licentieovereenkomst is afgesloten, zullen wij je toegang geven tot de vragenlijsten van Hogrefe binnen Embloom. Functioneel werkt dan alles hetzelfde als bij andere vragenlijsten. Voor de licentiekosten ontvang je een factuur van Hogrefe Uitgevers BV.

Om normgegevens en kwalificaties te kunnen zien is het belangrijk dat er een normgroep gekozen wordt. Als wij een vragenlijst digitaliseren, zijn wij echter afhankelijk van de psychometrische eigenschappen van de betreffende vragenlijst. Niet alle vragenlijsten beschikken over t-scores, percentielen of afkapwaarden. Deze informatie, die gebruikt kan worden bij het interpreteren van de vragenlijst, is dan helaas niet beschikbaar.

In veel gevallen zijn handleidingen van vragenlijsten alleen tegen betaling te bestellen bij de betreffende testuitgever. Op onze website bij de informatie over de vragenlijsten vind je in de meeste gevallen een linkje waarmee de handleiding direct opent of die je leidt naar de uitgever waar je de handleiding kunt kopen. De handleidingen van Pearson vragenlijsten zijn binnen het platform te vinden in het hoofdmenu aan de linkerzijde onder de knop ‘Informatie’.

Wanneer je wilt dat een vragenlijst pas op een bepaalde datum wordt klaargezet en/of meerdere keren automatisch wordt klaargezet, kun je hem agenderen. Wanneer je een vragenlijst klaarzet voor een cliënt, zie je rechtsboven het veld ‘Agendeer’. Hier kun je aangeven wanneer de test moet worden klaargezet, hoe vaak deze herhaald moet worden en wanneer de eventuele herhaling eindigt.

Indien je een vragenlijst hebt klaargezet die indicaties genereert, wordt automatisch de tab Indicaties beschikbaar. In geval de indicaties gebaseerd zijn op de DSM-5, wordt automatisch een echelonadvies gegenereerd.

Je kunt op deze tab:

 • Indicaties toevoegen (met het groene plusje)
 • Indicaties verwijderen (met het prullenbakje)
 • Indicaties primair/secundair maken (door op de ‘P’ of ‘S’ te klikken)
 • Antwoorden inzien die bij een specifieke indicatie horen (met het oogje)
 • Aantekeningen toevoegen die in een verslag moeten komen (zie 4 Verslag maken)
 • Aantekeningen toevoegen voor intern gebruik
 • Echelonadvies aanpassen

Wanneer je een indicatie hebt verwijderd, kun je deze herstellen door met het groene plusje een nieuwe indicatie toe te voegen en dan in het drop-down menu de verwijderde indicatie te herstellen.

De TeleScreen S bestaat uit een algemene anamnese en screening van syndroomstoornissen en problemen die een reden kunnen zijn voor zorg.
De TeleScreen P richt zich op de screening van persoonlijkheidsstoornissen.
De TeleScreen 5.0 is een combinatie van de TeleScreen P en de TeleScreen S.

Je kunt ervoor kiezen om de volledige TeleScreen 5.0 klaar te zetten, of om de TeleScreen S en de TeleScreen P los van elkaar in te zetten. Mocht je na het invullen van de TeleScreen S alsnog een TeleScreen P willen klaarzetten, dan worden overlappende antwoorden automatisch gekoppeld, zodat er uiteindelijk sprake is van een volledige TeleScreen 5.0.

Wil je meer weten over het gebruik van de TeleScreen? Bekijk dan ook de onderstaande drie instructievideo’s.

Video 1: Theoretisch kader

Video 2: Technische werking

Video 3: Verdieping

Ja, dat kan. Wij hebben een gratis videotraining ontwikkeld voor gebruikers van de TeleScreen. In drie video’s geven we meer informatie over het theoretisch kader, de technische werking en verdiepende onderwerpen zoals efficiënte dossierstudie en differentiaaldiagnostiek. Je kunt de drie video’s hieronder bekijken.

Video 1: Theoretisch kader

Video 2: Technische werking

Video 3: Verdieping

Ja, de e-health items die je als behandelaar hebt klaargezet voor de cliënt blijven toegankelijk voor de cliënt, zolang het dossier door de behandelaar niet wordt afgesloten. Ook dien je als behandelaar de e-health niet te deactiveren. Als aan deze voorwaarden is voldaan, blijft alle content beschikbaar voor de cliënt. Aan het open laten staan van een dossier zijn geen extra kosten verbonden.

HoNOS+

De HoNOS+ is vooralsnog alleen als losse tool gratis beschikbaar via www.honosplus.nl. Er wordt momenteel gewerkt aan de integratie met het Embloom platform.

De HoNOS+ is geen gewone vragenlijst die op basis van bepaalde antwoorden scores genereert. De HoNOS+ gaat verder. Het is een dynamische tool die op basis van de input een advies geeft over de mate waarin bepaalde zorgvraagtypes (waarschijnlijk) van toepassing zijn op de zorgvraag van de patiënt. Zorgvraagtypering is een middel om de (werkelijke) zorgbehoefte transparant te maken. Het helpt een verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg. Daarbij kan het gaan over zorgzwaarte, maar bijvoorbeeld ook over de kans op herstel of op stabiliteit, terugval of recidive. Bij een beter inzicht in werkelijke zorgbehoefte kan voor groepen van patiënten worden voorspeld welke inzet van zorg naar verwachting nodig is. Zorgvraagtypering is geen vervanging voor diagnostiek. Zorgvraagtypering maakt onder andere afspraken mogelijk tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over wat voor specifieke patiëntengroepen een reële vergoeding is, gegeven de voor die groep gepaste zorg. Het vergroot ook de klinische herkenbaarheid van de zorg die nodig is bij een bepaalde zorgvraag van patiënten, door een gezamenlijk begrippenkader te creëren.

Indeling zorgvraagtypering ggz

Hoewel de HoNOS+-vragenlijst relatief kort is, heb je als regiebehandelaar veel informatie nodig over de problemen van en rond de patiënt. De TeleScreen kan in belangrijke mate ondersteunen bij het invullen van de HoNOS+. Anders dan de HoNOS+ is de TeleScreen een zelfrapportage vragenlijst, waarin veel van de HoNOS+-vragen aan de orde komen. Heb je een TeleScreen afgenomen, dan is het invullen van de HoNOS+ een stuk eenvoudiger.
Wij zijn voornemens om een koppeling te realiseren tussen de TeleScreen en de HoNOS+, zodra deze laatste gereed is. Met behulp van deze koppeling kan bij het invullen van de HoNOS+ onderbouwd een suggestie worden gedaan voor het meest waarschijnlijke antwoord op de betreffende vraag.

Ga direct naar:

 • Functionaliteiten
 • Inloggen
 • Embloom Meet
 • Kosten
 • Privacy en informatiebeveiliging
Aanmelden Proefaccount Embloom