Hoe kunnen we je helpen?

Zoek hier het onderwerp van je vraag

Veelgestelde vragen / Algemene informatie / Wat is zorgvraagtypering?

Algemene informatie

Wat is zorgvraagtypering?

Zorgvraagtypering is een middel om de (werkelijke) zorgbehoefte transparant te maken. Het helpt een verband te leggen tussen zorgvraag en inzet van zorg. Daarbij kan het gaan over zorgzwaarte, maar bijvoorbeeld ook over de kans op herstel of op stabiliteit, terugval of recidive. Bij een beter inzicht in werkelijke zorgbehoefte kan voor groepen van patiënten worden voorspeld welke inzet van zorg naar verwachting nodig is. Zorgvraagtypering is geen vervanging voor diagnostiek. Zorgvraagtypering maakt onder andere afspraken mogelijk tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over wat voor specifieke patiëntengroepen een reële vergoeding is, gegeven de voor die groep gepaste zorg. Het vergroot ook de klinische herkenbaarheid van de zorg die nodig is bij een bepaalde zorgvraag van patiënten, door een gezamenlijk begrippenkader te creëren.

Indeling zorgvraagtypering ggz