Privacyverklaring

Embloom respecteert jouw privacy. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen. Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren je dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website (www.embloom.nl) en de diensten die wij aanbieden. Het is van belang om te weten dat er een verschil bestaat tussen de website en het e-health platform van Embloom. Het e-health platform (portal.embloom.nl) kun je alleen benaderen via je gebruikersaccount, door in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord of door gebruik te maken van je unieke loginlink.

Persoonsgegevens
Om onze website en diensten aan te kunnen bieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven worden alle gegevens bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Daarbij kun je onder meer denken aan naam, adres en e-mailadres.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerking van persoonsgegevens is Embloom B.V., Gelissendomein 8-10, 6229 GJ Maastricht, Nederland (KvK: 50976524).

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wanneer je een formulier invult op onze website, contact met ons opneemt per e-mail of het contactformulier op de website, worden de door jou meegedeelde gegevens (jouw e-mailadres, eventueel jouw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om jouw aanvraag te behandelen, je te informeren over onze diensten en/of jouw vragen te beantwoorden. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is, dat zij noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f AVG, namelijk het verschaffen van informatie over onze dienstverlening en het beantwoorden van jouw vraag of verzoek. Indien je contact opneemt met het doel een overeenkomst te sluiten, geldt als wettelijke basis voor de verwerking aanvullend artikel 6 lid 1 sub b AVG.

Als je gegevens aan ons verschaft via een gebruikersaccount, dan is in het bijzonder het gedeelte onder ‘Gebruikersaccount zorgverlener’ en ‘Gebruikersaccount cliënt’ van belang (verderop opgenomen in deze privacyverklaring). Zodra het niet meer noodzakelijk is de in dit verband verzamelde gegevens op te slaan worden deze door ons verwijderd, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaarplicht.

Hieronder informeren we je gedetailleerd over de wijze waarop we te werk gaan, indien we voor afzonderlijke door ons aangeboden functies gebruikmaken van gevolmachtigde dienstverleners. Hierbij vermelden we tevens welke criteria gelden voor de opslagduur.

Wat zijn jouw rechten?
Als wij persoonsgegevens van jou verwerken, heb je de volgende privacyrechten:

 • het recht van inzage;
 • het recht op informatie;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht om vergetelheid/wissen;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht van bezwaar tegen de verwerking;
 • het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling;
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@embloom.nl. Je hebt bovendien het recht om een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Website
Bij zuiver informatief gebruik van de website (dat wil zeggen wanneer jij je niet registreert of niet anderszins informatie aan ons verstrekt) verzamelen we slechts de persoonsgegevens die jouw browser naar onze server verzendt. Wanneer je onze website wilt bekijken, verzamelen we onderstaande gegevens, die voor ons vanuit technisch oogpunt noodzakelijk zijn om onze website aan jou te laten zien en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (de wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 sub f AVG):

 • IP-adres (geanonimiseerd);
 • datum en tijdstip van de aanvraag;
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode;
 • hoeveelheid verzonden gegevens;
 • website waarvan de aanvraag afkomstig is;
 • browser;
 • naam, taal en versie van de browsersoftware.

De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze worden verzameld. Indien de gegevens worden verzameld om de website te laten zien, worden de gegevens verwijderd wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

Gegevens die worden opgeslagen in logbestanden, worden maximaal 7 dagen bewaard. Het is mogelijk de gegevens langer op te slaan. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of geanonimiseerd, waardoor het niet meer mogelijk is deze te koppelen aan de persoon van wie de aanvraag afkomstig is.

Cookies
Behalve de eerdergenoemde gegevens worden bij gebruik van onze website cookies op jouw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden, die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website gebruikt.

Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er onder meer voor dat het surfen op onze website makkelijk voor je wordt en dat je bij een bezoek aan de website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of dezelfde gegevens moet invoeren. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren.

Hieronder leggen wij uit welke soorten cookies wij gebruiken en hoe je dit kan aanpassen.

 • Functionele cookies
  Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van onze website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens met behulp van deze cookies is het gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG.
 • Voorkeurscookies
  Voorkeurscookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden, die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website. Deze cookies optimaliseren de functionaliteit van de website en stellen ons in staat jouw webervaring zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken door jouw persoonlijke voorkeuren bij te houden, zoals je voorkeurstaal. Rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens met behulp van deze cookies is het gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG.
 • Marketing cookies
  Marketing cookies verzamelen anoniem gegevens, zodat we het surf- en bezoekgedrag op onze website kunnen analyseren en de gebruikerservaring kunnen optimaliseren. Deze cookies worden ook gebruikt om marketingcampagnes te plannen, te analyseren en te optimaliseren. Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens met behulp van deze cookies is jouw toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden zoals bijvoorbeeld sociale media- bedrijven. Klik hier voor een overzicht van de cookies die wij op onze website gebruiken, inclusief de doeleinden waarvoor ze worden geplaatst, door wie ze worden geplaatst en hoe lang ze worden gebruikt.

Je kunt de instellingen van jouw browser volgens jouw wensen configureren en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies blokkeren. We wijzen je erop dat je dan mogelijk niet meer alle functies van deze website kunt gebruiken.

Analyse-Tools en reclame
De trackingmaatregelen die hieronder worden vermeld en door ons worden gebruikt, worden op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG en eventueel op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de sitebezoeker als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a AVG gebruikt. Dankzij deze tracking kunnen we ervoor zorgen dat onze website volgens jouw interesses wordt ingevuld en voortdurend kan worden geoptimaliseerd. Anderzijds gebruiken we tracking om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren. Zo kunnen wij de gebruikerservaring verder optimaliseren. Die belangen moeten worden beschouwd als gerechtvaardigd in de zin van voornoemde bepaling.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een tool van Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) waarmee kan worden bijgehouden hoe een website wordt gebruikt. Met behulp van deze tool kunnen wij het surfgedrag op onze website analyseren en de gebruikerservaring verbeteren. Dit gebeurt met behulp van cookies die op het eindapparaat van de bezoeker worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Zij kunnen deze informatie aan derden verschaffen, als zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens hun verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan, de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Voor verdere informatie over Google Analytics verwijzen wij graag naar het privacybeleid van Google Analytics en het privacybeleid van Google.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van jouw browsersoftware aan te passen.
Om te voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over jouw gebruik van de website (inclusief jouw IP-adres) verzamelt en die gegevens verwerkt kun je de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden.

Google Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. Dit is een tool van Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) waarmee het gebruikersgedrag van websitebezoekers kan worden geanalyseerd om hen in bepaalde advertentiedoelgroepen in te delen en vervolgens bij het bezoeken van andere webpagina’s passende advertenties te tonen. Met behulp van deze tool kunnen wij de interactie van gebruikers op onze website analyseren en hen op basis van hun interesses en eerdere bezoek aan onze website gepersonaliseerde advertenties tonen. Dit gebeurt met behulp van cookies die op het eindapparaat van de bezoeker worden opgeslagen en het gebruikersgedrag vastleggen en evalueren als de bezoeker verschillende websites bezoekt. Google kan zo eerdere bezoeken aan onze website vaststellen. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd, wordt doorgaans doorgestuurd naar de servers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Het beleid van Google voor de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens is onafhankelijk van Embloom, waardoor wij geen invloed hebben op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens door Google. Voor verdere informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking door Google verwijzen wij je graag naar hun privacybeleid.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van jouw browsersoftware aan te passen. Als je een Google-account hebt, kun je via deze link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties.

Matomo
Onze website maakt gebruikt van Matomo (InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland). Dit is een tool waarmee het gedrag van websitebezoekers (klikken, muisbewegingen, scroll hoogtes, etc.) en het IP adres van het apparaat kunnen worden gemeten en geanalyseerd. Met behulp van deze tool verkrijgen we waardevolle informatie om onze website nog sneller en gebruiksvriendelijker te maken. Dit gebeurt met behulp van cookies die worden opgeslagen op het eindapparaat van de bezoeker.
De verzamelde gegevens zijn anoniem en stellen ons dus niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd, wordt uitsluitend verzonden naar onze eigen servers in Nederland en daar opgeslagen. De verkregen informatie wordt vervolgens door ons verwerkt in overeenstemming met de vermelde doeleinden (bijvoorbeeld voor het verzenden van een White paper) en niet doorgegeven aan derden. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 sub a en/of f AVG.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van jouw browsersoftware aan te passen.

Facebook pixel
Onze website maakt gebruik van de Facebook-pixel. Dit is een tool van Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) waarmee het gedrag van websitebezoekers gevolgd kan worden nadat zij een Facebook advertentie hebben bekeken of erop hebben geklikt. Met behulp van deze tool kunnen wij de effectiviteit van onze Facebook-campagnes evalueren, toekomstige campagnes optimaliseren en je advertenties tonen die specifiek op jouw interesses zijn afgestemd. Dit gebeurt met behulp van cookies die worden opgeslagen op het eindapparaat van de bezoeker en het gedrag van de bezoeker kunnen volgen. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en stellen ons dus niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. De informatie die gegenereerd wordt door de cookies, wordt verzonden naar de servers van Facebook in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De gegevens kunnen hierdoor gekoppeld worden aan het betreffende gebruikersprofiel en Facebook kan deze gegevens zodoende voor eigen reclamedoeleinden gebruiken. Het beleid van Facebook voor de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens is onafhankelijk van Embloom, waardoor wij geen invloed hebben op dit gebruik van de gegevens. Voor verdere informatie over de reikwijdte van de gegevensverzameling- en verwerking door Facebook verwijzen wij je graag naar hun privacybeleid.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van jouw browsersoftware aan te passen. Daarnaast kun je via de instelling van jouw Facebook account de advertentievoorkeuren wijzigingen. Als je geen Facebook account hebt, kun je de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de Digital Advertising Alliance.

LinkedIn Insight Tag
Onze website maakt gebruik van LinkedIn Conversion Tracking en de Insight Tag. Dit zijn tools van LinkedIn (Wilton Place, Dublin 2, Ireland), waarmee het gedrag van websitebezoekers gevolgd kan worden nadat zij een LinkedIn advertentie hebben bekeken of erop hebben geklikt. Met behulp van deze tools kunnen wij de effectiviteit van onze LinkedIn-campagnes evalueren, toekomstige campagnes optimaliseren en je gerichte advertenties buiten de website laten zien die specifiek op jouw interesses zijn afgestemd. Dit gebeurt met behulp van cookies die worden opgeslagen op het eindapparaat van de bezoeker en het gedrag van de bezoeker kunnen volgen. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en stellen ons dus niet in staat om conclusies te trekken over de identiteit van de gebruiker. De informatie die gegenereerd wordt door de cookies, wordt verzonden naar de servers van LinkedIn in Ierland en de Verenigde Staten en daar opgeslagen. LinkedIn kan de gegevens gebruiken als onderdeel van zijn eigen marketing. Het beleid van LinkedIn voor de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens is onafhankelijk van Embloom, waardoor wij geen invloed hebben op dit gebruik van de gegevens. Voor verdere informatie over de reikwijdte van de gegevensverzameling- en verwerking door LinkedIn verwijzen wij je graag naar hun privacybeleid.

Je kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van jouw browsersoftware aan te passen. Daarnaast kun je via de instelling van jouw LinkedIn account de advertentievoorkeuren wijzigingen. Als je geen LinkedIn account hebt, kun je de op gebruik gebaseerde advertenties van LinkedIn deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance.

Jouw toestemming
Als je toestemming hebt verleend voor de verwerking van jouw gegevens, kun je deze te allen tijde intrekken. Intrekking van jouw toestemming is pas van invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens, nadat je een en ander aan ons kenbaar hebt gemaakt.

Voor zover wij de verwerking van jouw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging (artikel 6 lid 1 sub f AVG) kun je bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is het geval als de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals we bij de hiernavolgende beschrijving van elke functie zullen weergeven. In het geval van een dergelijk bezwaar vragen wij je om een uitleg van de redenen waarom wij jouw persoonsgegevens niet zouden mogen verwerken zoals we dat hebben gedaan. Indien jouw bezwaar gegrond is, zullen we de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stoppen of aanpassen of je wijzen op de voor ons dwingende beschermenswaardige redenen op grond waarvan we de verwerking voortzetten.

Gebruikersaccount zorgverlener
Als hulpverlener kun je een gebruikersaccount openen. Bij het openen van dit account worden jouw gegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, beroep en bedrijfsgegevens), alsmede jouw gebruikersgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) verwerkt. Hierdoor kunnen wij je als klant identificeren en heb je de mogelijkheid jouw gebruikersaccount en gegevens te beheren. De gegevens worden verwerkt op basis van de met jou gesloten overeenkomsten (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

Via het gebruikersaccount heb je toegang tot diverse applicaties waarmee je medische gegevens van jouw cliënten (waar wordt gesproken over cliënt wordt tevens patiënt bedoeld) kunt verwerken. Ervan uitgaande dat er tussen jou als hulpverlener en jouw cliënt een behandelovereenkomst bestaat worden de medische gegevens verwerkt door jou, of onder jouw verantwoordelijkheid als beroepsbeoefenaar die krachtens Nederlands recht of krachtens een door een Nederlandse bevoegde instantie vastgestelde regels aan het beroepsgeheim is gebonden, zoals bedoeld in artikel 9 lid 3 AVG. Jouw gegevensverwerking is noodzakelijk voor het verstrekken van gezondheidszorg en medische diagnosen zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub h AVG. Wij sluiten met jou een verwerkersovereenkomst, waarin is uitgewerkt op welke wijze met de door jou of onder jouw toezicht verwerkte gegevens wordt omgegaan. In alle gevallen blijf je verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn aan te merken als verwerker en volgen jouw instructies op, met inachtneming van hetgeen is bepaald in de verwerkersovereenkomst.

Gebruikersaccount cliënt
Ook als cliënt kunt je een gebruikersaccount hebben. Dit account is aangemaakt door jouw hulpverlener. Jouw gegevens worden binnen Embloom verwerkt op basis van de behandelovereenkomst tussen jou en jouw hulpverlener. Wij verwerken gegevens uitsluitend in opdracht van jouw hulpverlener, omdat deze volgens de wet de verwerkingsverantwoordelijke is. Om deze verwerking mogelijk te maken sluit jouw hulpverlener een verwerkersovereenkomst met ons. Hierin staat opgenomen hoe met deze gegevens moet worden omgegaan. Zo kunnen wij jouw gegevens niet inzien of bewerken zonder toestemming van de hulpverlener en zijn wij gehouden geheimhouding te betrachten. Wij verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan tot het einde van de verwerkersovereenkomst tussen jouw hulpverlener en Embloom. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen jouw gegevens dan ook verwijderd worden uit ons systeem.

CRM/Mailtool
Wij maken gebruik van MailBlue (Reduitlaan 25, 4814 DC Breda). Dit is een e-mailmarketing- en CRM-systeem waarmee wij geautomatiseerde berichten aan (potentiële) klanten kunnen versturen, contactmomenten kunnen vastleggen en algemene klantgegevens kunnen beheren. Met behulp van dit systeem kunnen wij aanvragen en verzoeken van geïnteresseerden en klanten sneller en efficiënter verwerken en de communicatie met geïnteresseerden en klanten ten behoeve van marketing en contractbeheer bevorderen.

In MailBlue worden uitsluitend gegevens, zoals naam en contactgegevens, verwerkt van personen waarmee wij een zakelijke overeenkomst hebben of personen die hun gegevens hebben verstrekt via een formulier op onze website. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van de aanvraag of verzoek overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG. Als de persoonsgegevens aan ons worden verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of het aanmaken van een gebruikersaccount dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking artikel 6 lid 1 sub b AVG.

De verkregen informatie wordt op de servers van MailBlue in de Verenigde Staten opgeslagen en vervolgens door ons verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt (bijvoorbeeld voor het versturen van een offerte). Voor de verwerking van gegevens hebben wij met MailBlue een verwerkersovereenkomst gesloten. Voor verdere informatie over MailBlue verwijzen wij graag naar onze veelgestelde vragen en de berichtgeving van MailBlue over de verwerking van gegevens buiten de EER op hun website.

Indien je niet wilt dat jouw gegevens worden opgenomen in MailBlue dan kun je dit kenbaar maken door een bericht te sturen naar info@embloom.nl. Daarnaast bevat elk geautomatiseerd bericht een uitschrijflink. Wij wijzen je erop dat je in dat geval mogelijk niet meer optimaal gebruik kunt maken van onze service en dienstverlening.

Nieuwsbrief
Met de nieuwsbrief informeren wij je regelmatig over actuele informatie en onze updates. Je kunt je op onze nieuwsbrief abonneren door jouw e-mailadres in te voeren op het daarvoor bestemde formulier op onze website. Rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens is jouw toestemming conform artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Als wij je e-mailadres verkregen hebben doordat je een product en/of dienst bij ons hebt afgenomen, kunnen wij je ook zonder jouw voorafgaande toestemming nieuwsbrieven sturen die betrekking hebben op soortgelijke producten en/of diensten, tenzij je bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van dergelijke nieuwsbrieven. Rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 sub f AVG.

Voor de verzending van de nieuwsbrief maken we gebruik van MailBlue (Reduitlaan 25, 4814 DC Breda), aan wie we bovengenoemde gegevens verstrekken. Meer informatie over het gebruik van MailBlue vind je onder het gedeelte ‘CRM/Mailtool’ (eerder opgenomen in deze verklaring) en op onze website onder veelgestelde vragen.

Je kunt te allen tijde jouw toestemming voor verzending van de nieuwsbrief intrekken. Je kunt de intrekking van jouw toestemming kenbaar maken door op de in elke elektronische nieuwsbrief aanwezige link te klikken of een bericht aan info@embloom.nl te verzenden. Op het moment dat jij je uitschrijft, behouden wij jouw gegevens op onze blokkeerlijst zodat je daarna geen mailingen van ons meer kunt ontvangen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Geven wij jouw gegevens door aan andere landen?
Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze verklaring. Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken, maar we ontkomen er niet aan om ook verwerkers in te zetten die gevestigd zijn buiten de EER of gebruik maken van servers die zich buiten de EER bevinden, onder meer in de Verenigde Staten.

Om jouw privacy te waarborgen, zullen wij jouw persoonsgegevens slechts doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, zo nodig met aanvullende maatregelen.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerd gebruik. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Zo beperken wij onder andere de toegang tot persoonsgegevens tot degenen voor wie het noodzakelijk is om hun taken uit te voeren. Tevens vindt er bij de verwerking van persoonsgegevens indien noodzakelijk pseudonimisering en versleuteling plaats.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan ontvangen wij graag een e-mail via info@embloom.nl.

Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Voor zover hierover nog niets is meegedeeld, slaan we jouw persoonsgegevens slechts op zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt of totdat jij de door jou verleende toestemming intrekt. Voor zover er wettelijke bewaarplichten gelden, kan de opslagduur voor bepaalde gegevens ongeacht de doeleinden van de verwerking tot tien jaar bedragen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via info@embloom.nl of +31 (0)88 203 7 203. Of met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG), mw. Nirmala Rajabavan, via n.rajabavan@embloom.com.

Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Embloom, treden wij daar graag met je over in overleg. Ben je niet tevreden over de afhandeling van jouw klacht, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit.