Cliëntbeoordeling e-health eerste helft 2018

06-07-2018

Cliënten kunnen sinds enige tijd na afronding van een e-health item aangeven of zij het betreffende item nuttig vonden of niet. Op basis van deze feedback kunnen wij besluiten om content ongemoeid te laten, aan te passen of in zijn geheel te vervangen. Deze feedback is echter ook waardevol voor behandelaren. Op individueel niveau biedt het informatie of een item aanslaat en op geaggregeerd niveau kan worden besloten of een item wordt klaargezet.

Cliënten kunnen de psycho-educatie, oefeningen, dagboeken en modules beoordelen door middel van een Ja- en Nee-knop. Wij hebben de vraagstelling en antwoordmogelijkheid bewust simpel gehouden, omdat er vaak meerdere e-health items worden klaargezet en het geven van feedback dus erg eenvoudig moet zijn. Cliëntbeoordelingen zijn op individueel niveau terug te zien in het dossier van de cliënt bij het betreffende onderdeel. Vragenlijsten kunnen niet worden beoordeeld, omdat de uitkomsten alleen voor de behandelaar zichtbaar zijn, waardoor het nut van de vragenlijst voor de cliënt niet direct te beoordelen is.

Het eerste halfjaar zijn er bijna 4.200 e-health items beoordeeld, ruim 18% van het totaal aantal klaargezette items. Over het geheel genomen zijn de beoordelingen erg goed en wij zijn dan ook blij met de resultaten. Gemiddeld worden de items in 88% van de gevallen als nuttig ervaren. Items die minder goed scoren nemen wij onder de loep, zodat cliënten uiteindelijk de best mogelijke content krijgen aangeboden. Als wij items aanpassen dan worden gebruikers daarvan op de hoogte gebracht.

Van belang om te vermelden is dat wij vanaf de tweede helft van dit jaar een verandering doorvoeren in de wijze van beoordelen, waarbij wij de Ja- en Nee-knoppen vervangen door een ‘vijf-sterren-beoordeling’, inclusief mogelijkheid om een toelichting te geven. Deze manier van beoordelen sluit beter aan bij hetgeen mensen kennen van andere websites en het levert meer informatie op. Daarnaast werken wij aan een functionaliteit waarbij de gemiddelde cliëntbeoordeling per item continu wordt bijgehouden en direct zichtbaar is voor gebruikers, zodat men op ieder moment beschikt over actuele informatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@embloom.com.