Inhoud
DoelgroepVolwassenen en jeugdigen vanaf 16 jaar – (triage)diagnostiek
DoelDe 4DKL+ is een testprotocol gericht op de screening van patiënten met een GGZ-hulpvraag. Het 4DKL+ testprotocol is opgebouwd uit drie vragenlijsten: een algemene anamnese, de 4DKL en een AUDIT. De algemene anamnese brengt de actuele zorgbehoefte (de problemen waarvoor de patiënt hulp zoekt, of waarvoor de patiënt is verwezen) in kaart. De aanwezigheid van medische, psychosociale en omgevingsproblemen wordt uitgevraagd, omdat deze problemen een belangrijke rol kunnen spelen in het ontstaan of voortbestaan van psychische stoornissen.
De 4DKL is ontwikkeld naar aanleiding van onderzoek naar surmenage in de huisartspraktijk en brengt de aanwezigheid van distress, depressie, angst en somatisatie in kaart.
De AUDIT is ontworpen door de World Health Organization (WHO) om personen met riskante en schadelijke patronen van alcoholgebruik te identificeren.

Bij de indicaties wordt onderscheid gemaakt in primaire en aanvullende indicaties. Primaire indicaties zijn indicaties die een reden kunnen zijn voor behandeling binnen de huisartspraktijk/GGZ of nadere evaluatie behoeven. Een aanvullende indicatie betreft informatie over klachten waarbij er sprake is van een laag risico. Het 4DKL+ testprotocol kan risico’s indiceren behorend bij onderstaande hoofdcategorieën:

• Aan alcohol gebonden stoornissen
• Stemmingsstoornissen
• Angststoornissen
• Somatoforme stoornissen
• Aanpassingsstoornissen (distress)
• Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn (problemen binnen het gezin of met sociale relaties, financiële problemen, studie- of werkproblemen)

Psychometrische gegevens
AlgemeenDe 4DKL, AUDIT en Algemene anamnese zijn wetenschappelijk onderzocht en inhoudelijk valide bevonden.
NormgroepenDe vragenlijst maakt gebruik van cutoff scores. In de originele vragenlijst worden de scores weergegeven als “laag”, “matig” en “verhoogd”. In de Embloom applicatie wordt dit vertaald naar “normaal”, “subklinisch” en “klinisch”.
Literatuur en copyright

© Embloom 2018, Maastricht

Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 4,50

per afname