Inhoud
DoelgroepAdolescenten en volwassenen
DoelDe Adolescent / Adult Sensory Profile (AASP) biedt een methode om sensorische prikkelverwerking te meten en in beeld te brengen. De AASP is geschikt voor mensen van 11 tot 65+ en is gebaseerd op de Sensory Profile (Dunn, 1999), een meetinstrument dat is ontwikkeld voor kinderen van 3-10 jaar. De persoon beantwoordt vragen over de manier waarop hij of zij gewoonlijk op prikkels reageert, in tegenstelling tot de manier waarop hij of zij op een bepaald moment reageert. Op deze manier zijn met het instrument iemands stabielere en blijvende voorkeuren op het gebied van sensorische prikkelverwerking vast te leggen.
SP-NLHet verschil tussen de AASP en de Sensory Profile (SP-NL):
• In tegenstelling tot de SP-NL, dat een vragenlijst voor ouders is, is de vragenlijst van de AASP bedoeld voor zelfbeoordeling.
• De scoreschaal voor de twee instrumenten is verschillend – in de SP-NL betekent een hoge score van 5 (Nooit) dat het kind de eigenschap minder vertoont, terwijl in de AASP een hoge score van 5 (Bijna altijd) betekent dat de persoon de eigenschap meer vertoont. Het berekenen van de score is op die manier opgezet, omdat hij overeenkomt met de meeste meetinstrumenten voor mensen van 10-65+ jaar. Een hogere score wordt dan gebruikt om een grotere aanwezigheid van het te meten begrip aan te tonen.
• De SP-NL wordt samengevat in sectiescores op de gebieden Sensorische prikkelverwerking, Modulatie en Sociaal/Emotionele responsen, en in factorscores. De AASP wordt samengevat in enkel de kwadrantscores – Gebrekkige registratie, Prikkels zoekend, Sensorische gevoeligheid en Prikkels vermijdend.
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit 60 items die de reacties van een adolescent of volwassene op zijn dagelijkse sensorische ervaringen beschrijven. De vragenlijst wordt ingevuld door de frequentie van een reactie (Bijna nooit, Zelden, Af en toe, Vaak, Bijna altijd) op verschillende sensorische ervaringen aan te geven.
ScoringDe scores die getoond worden, zijn ruwe scores met bijbehorende kwalificaties (Veel minder dan anderen, Minder dan anderen, Vergelijkbaar met anderen, Meer dan anderen, Veel meer dan anderen).
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe waarden van Cronbachs alfa voor de diverse leeftijdsgroepen en kwadrantscores lopen uiteen van 0,639 tot 0,775.
NormgroepenEr zijn 3 normgroepen beschikbaar:

• Algemeen 11-17 jaar
• Algemeen 18-64 jaar
• Algemeen 65 jaar en ouder

Literatuur en copyright

Brown, C. E., Dunn, W. (2002). Adolescent / Adult Sensory Profile Manual

Copyright © 2002 by NCS Pearson, Inc. Translated and adapted with permission. All rights reserved. Nederlandse uitgave: Keizer, H., Rietman, A., Studio Imago.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 3,23

per afname