Inhoud
DoelgroepPatiënten met knieaandoeningen
DoelDe Algo-functional Index Arthrose Knee (AIAK) meet de pijnintensiteit en functionele beperkingen bij patiënten met knieklachten.
AntwoordtypeDe AIAK bestaat uit elf multiple choice vragen, verdeeld over drie subcategorieën:
• Pijn of onbehagen
• Maximaal te lopen afstand
• Activiteiten dagelijks leven
ScoringEr wordt een score per subcategorie berekend en daarnaast wordt er een totaalscore (0-24) berekend. Een lage score betekent geen pijn of beperking in het functioneren ten gevolge van knieklachten en een hoge score veel pijn of beperking in het functioneren ten gevolge van knieklachten.
Literatuur en auteur

Lequesne, M.G., Mery, C.M., Samson, M., Gerard, P., (1987), Indexes of severity for osteoarthritis of the hip and knee. Scand J Rheumatology, vol. 65, p. 85-89.

Oorspronkelijk versie: M. Lequesne (1987)

Nederlandse versie: Peter W.F.H., et al. (2010)

Licentiekosten

€ 0,00