Inhoud
DoelgroepKinderen (2-5 en 6-12 jaar)
DoelDe AISI is de opvolger van de GIH (Globale Indicatielijst Hechting). Basic Trust heeft deze vragenlijst verder ontwikkeld en verbeterd op basis van onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De vragenlijst meet hechtingsproblemen als geheel en een drietal typen van gehechtheid.
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit een deel A en deel B. Deel A bestaat uit twintig vragen die gaan over hechtingsgedrag van het kind. De vragen worden beantwoord op een 6-puntsschaal lopende van nooit (1), soms (2), regelmatig (3), vaak (4), zeer vaak (5) tot altijd (6). Deel B bevat een aantal open vragen aangaande de interactie tussen kind en volwassene waar men toelichting op kan geven.
ScoringDe score bestaat uit een optelling van alle itemscores per subschaal, of in zijn totaal voor de totaalschaal. De scores worden vervolgens gelabeld als: “Klinisch – Grensgebied – Normaal”.
SubschalenDe volgende subschalen worden gemeten:
• Vermijding
• Ambivalent
• Gedesorganiseerd
• Totaal
Psychometrische gegevens
AlgemeenHet validerings- en betrouwbaarheidsonderzoek naar de AISI 2-5 is uitgevoerd aan de Universiteit van Amsterdam waaruit blijkt dat deze valide en betrouwbaar is. Het onderzoek naar de AISI 6-12 is nog in ontwikkeling wat maakt dat de interpretatie van deze vragenlijst met voorzichtigheid dient te gebeuren.
Literatuur en copyright

Polderman, N. & M.G. Kellaert-Knol

© Basic Trust, Haarlem – Versie 2012.4

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 2,00

per afname