Inhoud
DoelgroepOpvoeders van kinderen van 2-5 jaar
DoelDe Attachment Relationship Inventory – Caregiver Perception 2 – 5 years (ARI-CP-2-5) is ontwikkeld met als doel om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie tussen kind en opvoeder, vanuit de perceptie van de opvoeder. De gehechtheidsrelatie tussen opvoeder en kind gaat enerzijds over de mate waarin het kind nabijheid zoekt van de opvoeder in geval van stress en negatieve emoties en de opvoeder vervolgens in staat is om de stress te reguleren. Anderzijds gaat het over de mate waarin het kind de opvoeder gebruikt als veilige basis om de wereld te ontdekken en de opvoeder in staat is om die veilige basis te bieden. Op basis van de resultaten kan er een uitspraak worden gedaan over hoe de opvoeder de gehechtheidsrelatie met het kind ervaart. De ARI-CP kijkt dus meer naar het relationele aspect van gehechtheid (niet exclusief gedragingen van het kind), maar neemt ook de beleving van ouders ten opzichte van de gehechtheidsrelatie mee.
AntwoordtypeDe ARI-CP 2-5 bestaat uit 48 items, bestaande uit vier schalen:
• Veilige gehechtheid (13 items)
• Vermijdende gehechtheid (11 items)
• Ambivalente gehechtheid (11 items)
• Gedesorganiseerde gehechtheid (13 items)
ScoringDe ARI-CP 2-5 geeft een profiel weer voor de mate waarin de opvoeder zichzelf of zijn/ haar kind herkent in uitspraken over kenmerken van veilige, vermijdende, ambivalente en gedesorganiseerde gehechtheidsrelaties. Er kan op basis van alleen de ARI-CP 2-5 geen conclusie worden getrokken over welke gehechtheidsstijl een kind heeft in relatie tot de opvoeder of uitspraken worden gedaan over of er sprake is van gehechtheidsproblematiek bij het kind. De ARI-CP 2-5 geeft een indruk van de perceptie van de opvoeder over de gehechtheidsrelatie met het kind.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe betrouwbaarheid van de ARI-CP 2-5 schalen is voldoende tot goed.
Literatuur en copyright

© 2019 Spruit, Colonnesi, Uittenbogaard, Willems, Wissink, Noom.

Licentiekosten

€ 0,00