Inhoud
DoelgroepVolwassenen en adolescenten vanaf 17 jaar – Angststoornissen
DoelDe Nederlandse versie van de Beck Anxiety Inventory (BAI-NL) (2015) is een handzame 21-item zelfrapportagevragenlijst voor het meten van de aanwezigheid en de mate van angstklachten, overeenkomstig met de DSM-IV criteria.
AntwoordtypeDe BAI-NL bestaat uit 21 beschrijvingen van angstsymptomen welke gescoord worden op een 4-puntsschaal (0-3; maximumscore 63) variërend van ‘helemaal niet’ tot ‘ernstig, ik kon het niet verdragen’. Het invullen neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag.
ScoringDe score wordt berekend door de scores op de 4-puntsschaal op te tellen. De ruwe maximale totaalscore is 63 punten. Deze ruwe score wordt afgezet tegen een t-score. Er zijn geen gespiegelde items. Op basis van de totaalscore wordt een onderscheid gemaakt tussen minimaal angstniveau, lichte angst, matige angst of ernstige angst.
Psychometrische gegevens
AlgemeenUit onderzoek is gebleken dat de BAI-NL een betrouwbaar en valide instrument voor de symptoommeting van angst is.
NormgroepEr is één algemene normgroep beschikbaar.
Literatuur en copyright

© 1987 Aaron T. Beck. Dutch translation © 2015 by Aaron T. Beck.

Nederlandse vertaling uitgave door Pearson Assessment and Information B.V.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 1,07

per afname