Inhoud
Doelgroep Jongeren/volwassenen vanaf 13 jaar – Stemmingsstoornissen
DoelDe Nederlandse versie van de Beck Depression Inventory (BDI-II-NL-R) is een handzame 21-item zelfrapportagelijst voor het meten van aanwezigheid en de mate van depressieve klachten overeenkomstig de DSM-IV criteria. De BDI-II-NL werd in 2002 uitgebracht en sindsdien is er veel onderzoek verricht naar het instrument waardoor een nieuwe handleiding en BDI-II-NL-R wenselijk werd.
Antwoordtype Er wordt gescoord op een 4-puntsschaal (0-3) en het invullen neemt ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag.
Scoring De totaalscore wordt berekend door de scores op te tellen.
Psychometrische gegevens
Algemeen De BDI-II is een veel onderzocht instrument, zowel in Nederland als in andere landen. Van de BDI-II-NL-R zijn de interne consistentie en test-hertest betrouwbaarheid hoog en de validiteit is goed. De afkapwaarden die voor de ernst van de depressie worden gehanteerd blijken in andere culturen vrijwel identiek. Verschillende onderzoeken ondersteunen de totaalscore als index van de ernst van depressie, maar er is slechts beperkte ondersteuning voor de drie factorenstructuur (affectief, somatisch en cognitief) die in de vorige handleiding werd gebruikt.
NormgroepEr zijn drie normgroepen beschikbaar:
• een normgroep bestaande uit een algemene populatie van Nederlanders en Vlamingen
• een poliklinische normgroep
• een poliklinische normgroep met een diagnose van een stemmingsstoornis.
Literatuur en copyright

© 1987 Aaron T. Beck. Dutch translation © 2002 by Aaron T. Beck.

Nederlandse vertaling door A.J. Willem van der Does, Pearson Assessment and Information B.V.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 2,03

per afname