Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe BSI-18 is de verkorte vorm van de BSI, een multidimensionale klachtenlijst die weergeeft in welke mate de onderzochte gedurende de afgelopen periode last had van psychische en/of lichamelijke symptomen op de deelgebieden angst, depressie en somatische klachten.
AntwoordtypeDe test bestaat uit 18 (6 x 3) items gescoord van “helemaal geen = 0” tot “heel veel = 4”. Er zijn geen gespiegelde items. De totaalscore is een maat voor de ernst van de klachten.
SubschalenNaast de totaalscore (TOT) zijn er 3 subschalen:

• SOM: Somatische klachten
• DEP: Depressieve stemming
• ANG: Angst

Psychometrische gegevens
AlgemeenDe BSI is een voldoende betrouwbare, sensitieve en valide test. De test is gevoelig voor therapie-invloeden.
NormgroepenDe test is genormeerd voor het Nederlandse taalgebied met de normgroepen

• Gemeenschap (mannen/vrouwen/mannen en vrouwen gecombineerd)
• Oncologie (mannen/vrouwen/mannen en vrouwen gecombineerd)

Literatuur en copyright

Derogatis, L.R. (2000). BSI 18 Brief Symptom Inventory 18 Administration, Scoring, and Procedures Manual. Bloomington: PsychCorp.

© 2000, 2001 Leonard R. Derogatis, PhD. All rights reserved.

Licentiekosten

€ 0,73

per afname