Inhoud
DoelgroepKind en jeugd – Gedragsvragenlijst/Symptoominventarisatie
DoelDe ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) tests vormen een geïntegreerd multi-assessment systeem met informatie uit verschillende bronnen.
De Child Behaviour Checklist (CBCL) is er in de volgende versies:
CBCL 1,5 – 5 (ouderversie)
CBCL 6 – 18 (ouderversie)
C-TRF: Teacher’s Report Form 1,5 – 5 (docentenversie)
TRF: Teacher’s Report Form 6 – 18 (docentenversie)
YSR: Youth Self-Report 11 – 18 (zelfinvulformulier kind)
AntwoordtypeDe vragenlijst bestaat uit een algemeen gedeelte en een set vragen die gescoord worden op een 3-puntsschaal van helemaal niet (0), een beetje of soms (1), tot duidelijk of vaak (2).
ScoringDe score geeft aanwijzingen op het gebied van problemen of DSM pathologie. De scores worden vertaald in T-scores en als volgt gescoord: “Klinisch – Grensgebied – Normaal”.
SubschalenCompetentieschalen:
• activiteiten
• sociaal
• school


Nieuw is nu de “stress-schaal”.

DSM schalen:
• Affectieve problemen
• Angstproblemen
• Lichamelijke problemen
• Aandachtstekort / Hyperactiviteitsproblemen
• Oppositioneel opstandige problemen
• Gedragsproblemen

Psychometrische gegevens
AlgemeenWat betreft de betrouwbaarheid zijn zowel de inter-rater betrouwbaarheid als de test-hertest betrouwbaarheid ruim voldoende. Zowel de inhoudsvaliditeit als de constructvaliditeit zijn hoog.
NormgroepenDe volgende normgroepen zijn beschikbaar:


CBCL 1,5-5
• Normgroep jongens en meisjes 1,5-5 jaar

CBCL 6-18
• Normgroep jongens 6-11 jaar
• Normgroep meisjes 6-11 jaar
• Normgroep jongens 12-18 jaar
• Normgroep meisjes 12-18 jaar

C-TRF 1,5-5
• Normgroep jongens 1,5-5 jaar
• Normgroep meisjes 1,5-5 jaar

TRF
• Normgroep jongens 6-11 jaar
• Normgroep jongens 12-18 jaar
• Normgroep meisjes 6-11 jaar
• Normgroep meisjes 12-18 jaar

YSR
• Normgroep jongens
• Normgroep meisjes

Literatuur en copyright

Verhulst, F.C., Koot, J.M., Akkerhuis, G.W., & Veerman, J.W. (1990). Praktische handleiding voor de CBCL (child behavior checklist). Assen: Van Gorcum & Comp B.V.

© 2000 T.M. Achenbach, Reproduced by permission.

Nederlandse vertaling door: F.C. Verhulst en J. van der Ende, Erasmus MC Rotterdam.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,65

per afname