Inhoud
DoelgroepKind (4 – 12)
DoelDe vragenlijst meet de ernst van autisme spectrum symptomen bij kinderen en is ontwikkeld door het Autism Research Centre van de University of Cambridge.
AntwoordtypeDe Childhood Autism Spectrum Test of CAST (voorheen de “Childhood Asperger’s Syndrome Test”) bestaat uit 39 items die met “ja” of “nee” beantwoord kunnen worden door de ouders.
ScoringDe score wordt berekend door de items op te tellen. Een hogere score betekent meer symptomen. De totaalscore heeft een scorerange van 0 – 31.
Psychometrische gegevens
AlgemeenHet afkappunt is 15, wat impliceert op mogelijke ASD of gerelateerde sociale-communicatieve problemen.
Literatuur en copyright

JG Williams, C Allison, FJ Scott, S Baron-Cohen, FE Matthews, C Brayne. The CAST (Childhood Asperger Syndrome Test): Test Accuracy. 9(1): Autism 45 – 68. 2004.

© Cambridge University

Licentiekosten

€ 0,37

per afname