Inhoud
DoelgroepPatiënten met perifeer arterieel vaatlijden/Claudicatio Intermittens
DoelDe Claudicatio vragenlijst gaat in op de voorgeschiedenis van de patiënt en op de beperkingen die de klachten hebben op het functioneren. Een deel van de vragen in deze vragenlijst dienen door de patiënt ingevuld te worden en het andere deel door de fysiotherapeut.
AntwoordtypeDeze vragenlijst bestaat uit elf items.
ScoringEr worden drie scores weergegeven: PACK-Years, functionele loopafstand en maximale loopafstand. De functionele loopafstand is de afstand waarop de patiënt in het dagelijks leven zou stoppen met lopen. De maximale loopafstand is de afstand waarop de patiënt moet stoppen met lopen omdat de pijn zeer heftig is. PACK-Years wordt berekend door het aantal jaren dat iemand gerookt heeft te vermenigvuldigen met het aantal pakjes per dag.
Literatuur en auteur

Oorspronkelijke en Nederlandse versie: ClaudicatioNet (2014)

Licentiekosten

€ 0,00