Inhoud
DoelgroepCliënten/patiënten (met psychische klachten).
DoelDeze vragenlijst wordt gebruikt in de klinische praktijk om de vooruitgang van patiënten tijdens de behandeling te meten.
AntwoordtypeHet betreft multiple choice stellingen. Per stelling kan men aangeven hoe men zich de afgelopen week voelde. De 5 antwoordalternatieven gaan van “nooit” tot “(bijna) altijd”.
ScoringDe scoring van de items is als volgt:
0 = nooit
1 = zelden
2 = soms
3 = vaak
4 = (bijna) altijd
Naast de totaal score (0 – 136) wordt per subschaal een gemiddelde score berekend van 0 – 4.
SubschalenDe CORE is er in drie varianten:
• 34 stellingen (CORE)
• 5 stellingen (CORE-5); deze vragen corresponderen met 5 vragen uit de CORE-34;
• 10 stellingen (CORE-10); deze vragen corresponderen met 10 vragen uit de CORE-34.

NOTA BENE: de CORE-5 en CORE-10 kunnen niet met elkaar vergeleken worden omdat de betreffende vragen niet overeenkomen.

De CORE-34 onderscheidt de volgende subschalen:

• Welzijn (W)
• Problemen of Symptomen (P)
• Functioneren (F)
• Risico (R)

Bij afname van de volledige CORE wordt ook de score berekend voor de CORE-5 en CORE-10 items. Deze staan vermeld als “score CORE-5 (10) vragen”.

Psychometrische gegevens
AlgemeenDe CORE is bij uitstek geschikt voor ‘tracking’ of ROM.
Er kan gestart worden met de CORE-34 om dan vervolgens te ‘tracken’ of te ROM’en met de CORE-10 of met de CORE-5.
NormgroepenBij de CORE-34 worden de scores weergegeven als “normaal” vs. “klinisch”.
Bij de CORE-10 en de CORE-5 betreft het een absolute score.
Literatuur en copyright

CORE © MHF and CORE System Group. CORE-5 en CORE-10 © CORE System Trust (February 2006).

Vragen Nederlands: CORE 34, CORE 10, CORE 5

Licentiekosten

€ 0,00