Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Depressie, Angst en Stress
DoelDe DASS is een vragenlijst voor het weergeven van negatieve emoties met als doel drie symptoomgroepen te onderscheiden, namelijk angst, depressie en stress. Op basis van de oorspronkelijke schaal van 42 items, de DASS-42, is een verkorte versie samengesteld, de DASS-21-R.
AntwoordtypeDe DASS-21-R bevat 21 vragen waarbij steeds een keuze gemaakt wordt uit vier antwoordmogelijkheden van “Helemaal niet of nooit van toepassing” (=0) tot “Zeer zeker of meestal van toepassing” (=3).
ScoringDe scores voor het totaal en voor de subschalen worden berekend door de somscores te bepalen van de samenstellende items. Door vergelijking met de normgroep wordt de score omgezet in een 7-puntsschaal van zeer laag tot zeer hoog.
SubschalenNaast de totaalscore worden drie subschalen onderscheiden:
• DEP: Depressie
• ANG: Angst
• STR: Stress
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe DASS is oorspronkelijk als Engelstalige lijst in 1995 ontwikkeld. De Nederlandse vertaling van de DASS (zowel de DASS-42 als de DASS-21-R) is voldoende betrouwbaar en valide.
NormgroepenEr wordt gebruik gemaakt van de volgende normgroepen: Psychiatrische patiënten vs. Normalen, Mannen vs. Vrouwen.
Literatuur en copyright

de Beurs, E., Van Dyck, R., Marquenie, L. A., Lange, A. & Blonk, R. W. B. (2001). De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress. Gedragstherapie, 34, 35-53.

Lovibond, P. F. & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Therapy, 33, 335-342.

© 1995 Lovibond & Lovibond (1995)
Nederlandse vertaling door: E. de Beurs

Deze test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00