Inhoud
DoelgroepVolwassenen met ADHD (Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis) klachten.
DoelDe DIVA-5 is een interview dat door de zorgverlener bij de patiënt wordt afgenomen (indien mogelijk in aanwezigheid van partner en/of familieleden). De belangrijkste vereisten voor een diagnose zijn dat de eerste ADHD-symptomen in de kindertijd reeds aanwezig waren en deze karakteristieke kenmerken levenslang voortduren, tot het moment van de huidige evaluatie. De DIVA-5 is de derde editie van de DIVA. Deze editie bevat de aanpassingen die zijn aangebracht in de DIVA 2.0 naar aanleiding van de veranderingen in de DSM-5 criteria voor ADHD.
AntwoordtypeOm de diagnostiek te vereenvoudigen worden bij het merendeel van de vragen concrete voorbeelden gegeven. De hulpverlener dient deze voorbeelden aan te vinken en te beoordelen of de symptomen klinisch significant zijn. Beantwoording geschiedt door “ja” of “nee” aan te klikken.
ScoringDe DIVA-5 geeft voor zowel Aandachtstekort (A) als Hyperactiviteit/Impulsiviteit (HI) aan hoeveel criteria worden bevestigd. In de eindbeoordeling wordt aangegeven of er aanwijzingen zijn voor een levenslang beloop van de symptomen, of de symptomen gepaard gaan met beperkingen, of de beperkingen zich uiten op minstens twee terreinen en niet beter verklaard kunnen worden door een andere psychiatrische stoornis. Tevens wordt er aangegeven in welke mate de hetero-anamnese(n) en eventuele schoolrapporten de diagnose ondersteunen. Indien er sprake is van ADHD zal de applicatie het subtype specificeren, waarbij de klachten in de volwassenheid leidend zijn.
SubschalenDe DIVA bestaat uit drie delen die elk worden toegepast op zowel de kindertijd als de volwassenheid:
• de criteria voor Aandachtstekort (A1);
• de criteria voor Hyperactiviteit-Impulsiviteit (A2);
• aanvang van en disfunctioneren door de symptomen.
Psychometrische gegevens
AlgemeenHet Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen (DIVA) is een publicatie van de DIVA Foundation. Het is ontwikkeld op basis van de DSM-5 criteria voor ADHD.
Literatuur en copyright

J.J.S. Kooij, MD & M.H. Francken, MSc, & T.I. Bron, MSc, Maart 2019, Diva Foundation, Den Haag, Nederland.

Handleiding
Licentiekosten

€ 4,45

per afname