Inhoud
DoelgroepJongeren vanaf 12 jaar of ouders van kinderen en jongeren
DoelDe EXIT-Vragenlijst is een korte vragenlijst die aan het eind van de begeleiding wordt ingezet om de cliënttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten. Het gaat daarbij om de mening en beleving van de cliënt. Er zijn twee EXIT-Vragenlijsten voor Jeugdhulp. De eerste is voor jongeren vanaf 12 jaar. De tweede is voor ouders van kinderen en jongeren. Elke cliënt waarbij de begeleiding wordt afgesloten krijgt het verzoek om de EXIT-Vragenlijst in te vullen. Indien ouders apart wonen kunnen er twee vragenlijsten worden afgenomen.
Vragen/AntwoordtypeDe EXIT-Vragenlijsten Jeugdhulp bestaan beide uit tien meerkeuze vragen over de hulpverlening waarbij er gescoord kan worden “Helemaal niet mee eens” (0) tot en met “Helemaal mee eens” (3). Vervolgens wordt met behulp van een rapportcijfer gevraagd of de cliënt de ontvangen hulp wilt uitdrukken in een cijfer van 10 tot en met 1. Ten slotte volgen er een drietal open vragen en de vragenlijst sluit af met het uitvragen van een aantal gegevens van de cliënt zelf.
ScoreDe vragenlijst bestaat uit de volgende scores:
• Verloop (de gemiddelde score op vragen 1, 6, 8 en 10)
• Resultaat en toekomst (de gemiddelde score op vragen 2, 3, 4, 5, 7 en 9)
• Rapportcijfer (de score op vraag 11)

Literatuur en copyright
© Jeugdzorg Nederland/ Stichting Alexander/ Praktikon, 2018
Licentiekosten

€ 0,00