Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe HEXACO Personality Inventory is ontwikkeld om een zo compleet mogelijk beeld van de persoonlijkheid te verkrijgen. De vragenlijst is beschikbaar in een zelfrapportage en een observator versie. Er is een korte versie met 60 items en een lange versie met 100 items.
AntwoordtypeVijf van de zes factoren van de HEXACO-PI-R komen overeen met de big five persoonlijkheidsfactoren. HEXACO is een acroniem voor de zes persoonlijkheidsfactoren: Honesty-Humility, Emotionality, Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness and Openness to Experience. Bij alle versies van de HEXACO-PI-R worden de persoonlijkheidsfactoren weer onderverdeeld in vier subschalen. De vragen worden beantwoord op een 5-punts Likert schaal.
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe HECAO-PI-R is meerdere malen wetenschappelijk onderzocht (zie literatuurreferenties). De onderzoeken ondersteunen de zes persoonlijkheidsfactoren, die allemaal voldoende van elkaar differentiëren. Dit is interessant vanuit een theoretisch standpunt, gezien er veel wetenschappelijk bewijs is voor het big five model. Convergente en discriminante validiteit zijn voldoende. De interne consistentie van de schalen is goed tot zeer goed.
Literatuur en copyright

Lee, K., & Ashton, M. C. (2004). Psychometric properties of the HEXACO personality inventory. Multivariate behavioral research, 39(2), 329-358.

Ashton, M. C., & Lee, K. (2007). Empirical, theoretical, and practical advantages of the HEXACO model of personality structure. Personality and social psychology review, 11(2), 150-166.

Ashton, M. C., & Lee, K. (2009). The HEXACO–60: A short measure of the major dimensions of personality. Journal of personality assessment, 91(4), 340-345.

Lee, K., & Ashton, M. C. (2005). Psychopathy, Machiavellianism, and narcissism in the Five-Factor Model and the HEXACO model of personality structure. Personality and Individual Differences, 38(7), 1571-1582.

© Kibeom Lee, Ph.D., & Michael C. Ashton, Ph.D.

Licentiekosten

€ 1,40

per afname