Inhoud
DoelgroepVolwassenen met verslavingsproblematiek
DoelDe MATE Module 2 (MATE-2) is een interview bedoeld om te bepalen of nadere medische of psychiatrische zorg of diagnostiek nodig is.
AntwoordtypeDe MATE-2 bestaat uit 20 items waarvan 14 Ja/Nee vragen en 6 vragen met een open antwoordveld.
ScoringDe scores van de subschalen worden berekend door de betreffende items op te tellen. De noodzaak voor een somatisch consult wordt bepaald op grond van somatische klachten, zwangerschap en medicatiegebruik i.v.m. somatische aandoeningen en verslaving. De noodzaak voor een psychologisch of psychiatrisch consult wordt gebaseerd op huidige of recente behandeling, medicatie voor psychiatrische aandoeningen en suïcidewens of psychotische kenmerken.
Subschalen• Kenmerken somatische comorbiditeit [S2.1]
• Onder psychiatrische begeleiding of psychologische behandeling [S2.2]
• Kenmerken psychiatrische comorbiditeit [S.2.3]
Psychometrische gegevens
NormgroepEr is één algemene normgroep beschikbaar.
Literatuur en copyright

© Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. (2007)

Deze test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00