Inhoud
DoelgroepVolwassenen met verslavingsproblematiek – Depressie, Angst en Stress
DoelDe MATE-Q2 (Module 10) is bedoeld om patiënten op te sporen waarbij mogelijke behandeling voor angst-, stemmings-, of stresssymptomen is geïndiceerd. De vragenlijst is gebaseerd op de DASS-21 en kent een grote gelijkenis met de DASS-21R.
AntwoordtypeDe MATE-Q2 bestaat uit 21 vragen waarbij steeds een keuze gemaakt wordt uit vier antwoordmogelijkheden van “Helemaal niet of nooit van toepassing” (= 0) tot “Zeer zeker of meestal van toepassing” (= 3).
ScoringDe scores voor het totaal en voor de subschalen worden berekend door de scores van de items op te tellen en deze te vermenigvuldigen met een factor twee. Door middel van een cutoff waarde wordt bepaald of een score in de normale of klinische range valt.
SubschalenNaast de totaalscore worden drie subschalen onderscheiden:
• DEP: Depressie
• ANG: Angst
• STR: Stress
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe MATE-10 is gebaseerd op de DASS-21 en DASS-21R. De Nederlandse vertaling van de DASS (zowel de 42 als de 21-R) is voldoende betrouwbaar en valide.
NormgroepEr is één algemene normgroep beschikbaar.
Literatuur en copyright

de Beurs, E., Van Dyck, R., Marquenie, L. A., Lange, A. & Blonk, R. W. B. (2001). De DASS: een vragenlijst voor het meten van depressie, angst en stress. Gedragstherapie, 34, 35-53.

Lovibond, P. F. & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behaviour Research and Therapy, 33, 335-342.

© Schippers G.M., Broekman T.G. & Buchholz A. (2007)

Deze test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 0,00