Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Positieve geestelijke gezondheid
DoelDe MHC-SF is opgebouwd uit veertien items die drie dimensies van positieve geestelijke gezondheid (emotioneel welbevinden, sociaal welbevinden en psychologisch welbevinden) gedurende de afgelopen maand meten.
AntwoordtypeDe test bestaat uit veertien items waarbij gescoord wordt op een 6-puntsschaal van ‘nooit’ (0) tot ‘elke dag’ (5).
ScoringDe mate van positieve geestelijke gezondheid wordt bepaald door het gemiddelde te berekenen van alle items.
Subschalen• Totaalscore
• Emotioneel welbevinden
• Sociaal welbevinden
• Psychologisch welbevinden
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe MHC-SF is een betrouwbaar en valide instrument gebleken om positieve geestelijke gezondheid te meten in de Nederlandse bevolking.
NormgroepEr is geen normgroep beschikbaar.
Literatuur en copyright

Lamers, S.M.A., Westerhof, G.J., Bohlmeijer, E.T., ten Klooster, P.M., & Keyes, C.L.M. (2011). Evaluating the psychometric properties of the Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF). Journal of Clinical Psychology, 67(1), 99-110

Licentiekosten

€ 0,00