Inhoud
DoelgroepVolwassenen
DoelDe MVI, of Multidimensional Fatique Inventory (MFI) in het Engels, beoogt een actueel beeld te geven van de ervaren vermoeidheid. De MVI kan afgenomen worden door psychologen, artsen en gezondheidswetenschappers ten behoeve van research in een medische context, arbeidssituatie, emotieonderzoek en meer.
AntwoordtypeDe MVI bevat twintig items, te beantwoorden op een 5-puntsschaal van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal niet mee eens’. De vragenlijst bestaat uit vijf hoofdschalen.
ScoringDe scores per item lopen van 1 tot en met 5. Een hogere score betekent meer vermoeidheid. Om die reden moeten de items 2, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 gehercodeerd worden (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1).
Voor iedere schaal wordt een somscore berekend door de scores van de individuele items bij elkaar op te tellen. Scores kunnen variëren van een minimumscore van 4 en tot en met een maximumscore van 20.
SubschalenDe schalen die gemeten worden zijn:
• Algemene vermoeidheid (item: 1, 5, 12, 16)
• Lichamelijke vermoeidheid (item: 2, 8, 14, 20)
• Reductie in activiteit (item: 3, 6, 10, 17)
• Reductie in motivatie (item: 4, 9, 15, 18)
• Cognitieve vermoeidheid (item: 7, 11, 13, 19)
Psychometrische gegevens
AlgemeenSinds de eerste versie van de vragenlijst (in 1995) is het instrument in veel internationaal onderzoek gebruikt. De psychometrische eigenschappen worden over het algemeen als goed beoordeeld. De gebruiker wordt aangeraden zich op de hoogte te stellen van de literatuur betreffende het gebruik van de MVI om een afweging te kunnen maken voor de geschiktheid van het meetinstrument.
NormgroepEr worden twee normgroepen onderscheiden: radiotherapie patiënten en psychologie studenten.

De normering wordt weergegeven middels z-scores en rood, oranje, groen labeling. De z-score geeft een indruk van de sterkte van de verhoogde score in relatie tot de referentiegroep. De kleurlabeling kan als volgt geïnterpreteerd worden:
• Groen = de score is gemiddeld of lager dan de referentiegroep.
• Oranje = de score is matig hoger dan het gemiddelde van de referentiegroep.
• Rood = de score is opvallend hoger dan het gemiddelde van de referentiegroep.

Literatuur en copyright

® E. Smets, B.Garssen, B. Bonke (2013) .

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 1,00

per afname