Peripheral Artery Questionnaire (PAQ)

PROM vragenlijst met 20 items

Geschikt voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden

Nederlandstalige vragenlijst

Licentiekosten: € 0,00 per afname