Inhoud
DoelgroepVolwassenen en jeugdigen vanaf 16 jaar
DoelDe Positieve Gezondheid Vragenlijst (PGV) brengt de algemene gezondheid van de cliënt in kaart en geeft aan op welke gebieden er nog winst te behalen valt. Maar nog belangrijker is dat de vragenlijst aangeeft op welke gebieden het goed gaat, zodat de cliënt aanknopingspunten heeft om aan de slag te gaan met het verminderen van zijn of haar psychische klachten. De PGV is gebaseerd op de principes van positieve gezondheid en positieve psychologie.
AntwoordtypeDe PGV bestaat in totaal uit 35 vragen, met 5 vragen per domein:
• Fysieke gezondheid
• Mentale gezondheid
• Zingeving
• Kwaliteit van leven
• Veerkracht
• Dagelijks functioneren
• Oplossingsgerichtheid.

De vragen worden gescoord op een 5-puntsschaal lopend van “1 = helemaal mee eens” tot “5 = helemaal niet mee eens”.
Er kan steeds gekozen worden uit vijf antwoordopties (helemaal mee eens, mee eens, neutraal, niet mee eens en helemaal niet mee eens).

ScoringDe ruwe scores worden per domein weergegeven. De scores van de 5 vragen per domein worden bij elkaar opgeteld (range 5-25).
Psychometrische gegevens
AlgemeenDeze vragenlijst is in ontwikkeling en wordt momenteel (wetenschappelijk) onderzocht. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in hoe mensen scoren op de vragenlijst, zodat wij meer informatie kunnen geven over wat een score betekent.
Literatuur en copyright

© Embloom 2020, Maastricht

Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 1,00