Inhoud
DoelgroepVolwassenen en jeugdigen vanaf 16 jaar
DoelDe Positive Health Questionnaire (PHQ) brengt de algemene gezondheid van de cliënt in kaart en geeft aan op welke gebieden er nog winst te behalen valt. Maar nog belangrijker is dat de vragenlijst aangeeft op welke gebieden het goed gaat, zodat de cliënt aanknopingspunten heeft om aan de slag te gaan met het verminderen van zijn of haar psychische klachten. De PHQ is gebaseerd op de principes van positieve gezondheid en positieve psychologie.
AntwoordtypeDe PHQ bestaat in totaal uit 35 vragen, met 5 vragen per domein:
• Physical health
• Mental health
• Meaningfulness
• Quality of life
• Resilience
• Daily functioning
• Solution-oriented approach

De vragen worden gescoord op een 5-puntsschaal lopend van “1 = Strongly agree” tot “5 = Strongly disagree”.
Er kan steeds gekozen worden uit vijf antwoordopties (helemaal mee eens, mee eens, neutraal, niet mee eens en helemaal niet mee eens).

ScoringDe ruwe scores worden per domein weergegeven. De scores van de 5 vragen per domein worden bij elkaar opgeteld (range 5-25).
Literatuur en copyright

© Embloom 2021, Maastricht

Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Licentiekosten

€ 1,00