Inhoud
DoelgroepPatiënten die in de afgelopen 12 maanden een heup- of knieoperatie hebben ondergaan
DoelDe PREM Heup-Knie geeft inzicht in de ervaringen van patiënten, die een heup- of een knieoperatie hebben ondergaan met het gehele zorgproces.
AntwoordtypeDeze vragenlijst bestaat uit 23 items. Er worden vragen gesteld over de ervaringen met het zorgproces. De antwoordmogelijkheden van deze vragen lopen van “Nee, helemaal niet” tot “Ja, helemaal” (met de mogelijkheid om “Niet van toepassing” of “Weet ik niet” in te vullen). Daarnaast wordt er een algemene beoordeling van de gezondheidstoestand gevraagd en er wordt een NPS-vraag gesteld (in hoeverre beveelt de respondent het ziekenhuis aan bij anderen). Vervolgens kan de respondent een compliment en/of verbeterpunt geven. Ten slotte worden een aantal demografische kenmerken gevraagd.
Literatuur en auteur

Oorspronkelijke en Nederlandse versie: MediQuest en Nivel

Licentiekosten

€ 0,00