Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Resilience
DoelDe RS-NL richt zich op resilience. Dit is hoe men omgaat met tegenslagen, uitdagingen en moeilijkheden. Het verschil tussen coping en resilience is dat coping bepaalt hoe men met een gebeurtenis omgaat en resilience bepaalt hoe men een negatieve gebeurtenis zal verwerken, welke impact deze gebeurtenis heeft en welke conclusies men eruit zal trekken. De RS-NL maakt onderscheid tussen de schalen Persoonlijke competentie (zelfvertrouwen, onafhankelijkheid, doorzettingsvermogen) en Acceptatie van Zichzelf en Leven (aanpassingsvermogen, flexibiliteit, gebalanceerde kijk op het leven).
AntwoordtypeDe RS-NL bestaat uit 25 stellingen met een multiple choice antwoord. De antwoorden worden gescoord op een 4-puntsschaal oplopend van “Helemaal oneens” (1) tot “Helemaal eens” (4).
ScoringDe score wordt bepaald door de somscore van de items op te tellen. De score van item 11 wordt gespiegeld.
Subschalen• Persoonlijke Competentie
• Acceptatie van Zichzelf en Leven
• Totaalscore
Psychometrische gegevens
AlgemeenOnderzoek wijst uit dat de RS-NL zeer waardevol is bij het inschatten van zelfredzaamheid, draagkracht en therapietrouw.
NormgroepenEr zijn normgroepen voor mannen en vrouwen, zowel uit de gezonde populatie als uit de populatie met psychische problemen.
Literatuur en copyright

Wagnild G. & Young. H (1987). Resilience Scale – Nederlandse versie: handleiding (Nederlandse bewerking Michael Portzky). Amsterdam: Harcourt Assessment B.V.

Handleiding
Licentiekosten

€ 4,56

per afname