Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Persoonlijkheidspathologie
DoelDe SCID-5-P is een gestructureerd interview gericht op de beoordeling van de 10 persoonlijkheidsstoornissen uit de DSM-5. De SCID-5-PV is een zelfbeoordelingsvragenlijst die ontworpen is als screeningsinstrument naast het SCID-5-P Interview. De vragenlijst groepeert de vragen aan de hand van de diagnose. Dit maakt het mogelijk om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van een specifieke persoonlijkheidspathologie.
AntwoordtypeHet betreft een vragenlijst met 106 vragen in Nee – Ja vorm waarbij iedere vraag correspondeert met de beginvraag van de SCID-5-PV. Deze zijn gerelateerd aan de criteria uit de DSM-5. De Antisociale-Persoonlijkheidsstoornis (APST) is voor de zelfrapportage uitgesloten
ScoringIndien de respondent bij een of meer vragen Ja antwoordt wordt het criterium gescoord. Indien er aan voldoende criteria wordt voldaan wordt een waarschijnlijkheidsclassificatie afgegeven voor de persoonlijkheidsstoornis. Dit betreft enkel een hypothese en behoeft andere vormen van klinische verificatie.
SubschalenEr zijn 3 Clusters:

Cluster A: (vreemd, raar, in zichzelf gekeerd)
• Schizoïde-persoonlijkheid
• Paranoïde-persoonlijkheid
• Schizotypische-persoonlijkheid

Cluster B: (extravert, agressief)
• Antisociale-persoonlijkheid / Normoverschrijdend-gedragsstoornis
• Borderline-persoonlijkheid
• Histrionische-persoonlijkheidsstoornis
• Narcistische-persoonlijkheidsstoornis

Cluster C: (introvert, angstig)
• Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis
• Afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis
• Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis

De SCID-5-P maakt ook nog melding van de andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis.

Psychometrische gegevens
NormgroepEr is één algemene normgroep beschikbaar.
Literatuur en copyright

© 2017 American Psychiatric Association & Boomuitgevers Amsterdam

www.scid-5.nl I www.boompsychologie.nl I www.bua.nl

Handleiding
Licentiekosten

€ 3,80

per afname