Inhoud
DoelgroepKinderen en adolescenten
DoelDe SCARED meet de symptomen van angststoornissen die veel voorkomen bij kinderen en adolescenten en geeft een indicatie over de aanwezigheid van de angststoornissen. De test is gericht op kinderen en adolescenten van 7 tot en met 19 jaar. Er is één versie voor ouders en één versie voor kinderen/adolescenten.
AntwoordtypeDe test bestaat uit 69 stellingen met drie antwoordmogelijkheden, variërend van “nooit of bijna nooit” tot “vaak”.
ScoringDe schaalscores worden berekend door de scores op de items van die schaal bij elkaar op te tellen.
SubschalenDe SCARED-NL bestaat uit 10 schalen:
• Totaalscore (0-138)
• Gegeneraliseerde angststoornis (0-18)
• Separatieangststoornis (0-24)
• Sociale fobie (0-14)
• Paniekstoornis (0-26)
• Obsessief-compulsieve stoornis (0-18)
• Posttraumatische/acute stressstoornis (0-8)
• Dierfobie (0-6)
• Medische fobie (0-14)
• Situationele fobie (0-10)
Psychometrische gegevens
AlgemeenDe interne consistentie en convergente validiteit zijn goed. De sensitiviteit en specificiteit zijn bevredigend en de test-hertestbetrouwbaarheid is redelijk. De SCARED-NL is geschikt om de effecten van therapie te evalueren bij kinderen.
NormgroepenEr zijn vier normgroepen beschikbaar voor de kinderversie, onderscheiden op geslacht en leeftijd (7-12 en 13-19). Voor de ouderversie ontbreken vooralsnog de normgegevens en er wordt aanbevolen om deze ouderversie vooral te gebruiken om na te gaan in welke mate de ouders de klachten van het kind bevestigen.
Literatuur en copyright

Muris, P., Bodden, D., Hale, W., Birmaher, B. & Mayer B. (2007). SCARED-NL Handleiding bij gereviseerde versie van de Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders. Amsterdam: Boom testuitgevers.

© 2007 Boom testuitgevers, Amsterdam

© 2007 Prof. dr. P. Muris, Rotterdam

Handleiding
Licentiekosten

€ 2,38

per afname