Inhoud
DoelgroepVolwassenen – Sociale veiligheid
DoelDe SVI kan worden toegepast bij individuele werknemers. Het instrument meet zowel de contextfactoren als de individuele factoren van de werknemer: klachten en coping. Daarnaast biedt de SVI ook de mogelijkheid om organisatiebeleid van bedrijven met betrekking tot sociale veiligheid concreet te maken. Een rapportage op bedrijfs- of afdelingsniveau biedt kans tot onderling vergelijken. De term ‘sociale veiligheid binnen de werkomgeving’ verwijst naar de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door, of dreigt van de kant van, menselijk handelen in relatie tot het uitoefenen van arbeid.
Er wordt gevraagd naar een eigen inschatting van veiligheid van situaties op het werk, frequentie van incidenten, omgang met incidenten binnen de organisatie, gevolgen van de onveiligheid en incidenten en benodigde beleidsmaatregelen.
AntwoordtypeDe SVI bestaat uit 154 vragen, die gescoord worden op een 4-puntsschaal lopend van “Nooit/Zelden” tot “Zeer Vaak”.
ScoreDe score wordt bepaald door de antwoorden bij elkaar op te tellen. Sommige vragen worden gespiegeld. Een hogere score is indicatief voor onveiligere situaties.
HoofdschalenDe volgende vijf subschalen worden onderscheiden:
• Organisatiekenmerken
• Incidenten
• Hanteren
• Gevolgen
• Beleid
SubschalenElke hoofdschaal is verdeeld in een aantal subschalen, 28 in totaal:
• Fysieke omgevingsfactoren
• Solistisch werken
• Stijl van leidinggeven
• Leermogelijkheden
• Betrokkenheid
• Geestelijke belasting
• Personele belasting
• Strafbare incidenten
• Ongewenst gedrag
• Rollen
• Situaties
• Sociale steun
• Actief aanpakken
• Opvang op het werk
• Opvang privé
• Juridische afhandeling
• Correctie
• Materiële gevolgen organisatie
• Immateriële gevolgen organisatie
• Persoonlijke materiële gevolgen
• Middelengebruik individu
• Emotionele reacties individu
• Functioneren individu
• Lichamelijke klachten individu
• Regels
• Maatregelen
• Communicatie
• Voorlichting
Psychometrische gegevens
AlgemeenOnderzoek wijst uit dat de betrouwbaarheid van de SVI goed tot zeer goed is, de onderlinge samenhang goed en de schalen valide.
NormgroepenEr zijn vier normgroepen beschikbaar: thuiszorgwerkers, basis ggz cliënten, parkeermedewerkers en medewerkers klantcontact bij een woningcorporatie.
Literatuur en copyright

Verschuren, C.M., 2009, Handleiding Sociale Veiligheidsindex (SVI) Amsterdam: Pearson Assessment.

Verschuren, C.M., 2011, Handleiding Sociale Veiligheidsindex (SVI) Zeist, Kerckebosch.

Deze gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de auteur. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 0,75

per afname