Inhoud
DoelgroepAdolescenten en volwassenen van 15 tot 79 jaar
DoelDe TCI is een instrument om persoonlijkheid en karakter te meten van zowel de algemene bevolking als psychiatrische patiënten. De vragenlijst is ontwikkeld om zowel normale als abnormale gedragspatronen te meten.
AntwoordtypeDe TCI heeft 240 items, te beantwoorden met “juist” of “onjuist”, gescoord op een 7-puntsschaal van “Zeer laag” tot “Zeer hoog”. De vragenlijst bestaat uit 7 hoofdschalen en 24 subschalen.
ScoringDe items worden per subschaal opgeteld en er is een totaalscore.
De uitslagen van de totaalscore en subschalen worden weergegeven als “Zeer laag”, “Laag”, “Beneden gemiddeld”, “Gemiddeld”, “Boven gemiddeld”, “Hoog” of “Zeer hoog”.
SubschalenDe volgende hoofd- en subschalen worden onderscheiden:

Prikkelzoekend
• Prikkelzoekend Ontdekkingsdrang
• Prikkelzoekend Impulsief
• Prikkelzoekend Extravagant
• Prikkelzoekend Wanordelijk

Leedvermijdend
• Leedvermijdend Dwangmatig-piekerend
• Leedvermijdend Onzekerheidsangst
• Leedvermijdend Verlegen
• Leedvermijdend Kwetsbaar

Sociaalgericht
• Sociaalgericht Sentimenteel
• Sociaalgericht Intimiteit
• Sociaalgericht Afhankelijk

Volhardend

Zelfsturend
• Zelfsturend Verantwoordelijk
• Zelfsturend Doelbewust
• Zelfsturend Vindingrijk
• Zelfsturend Positief-zelfbeeld
• Zelfsturend Goede-gewoontes

Coöperatief
• Coöperatief Tolerant
• Coöperatief Empathisch
• Coöperatief Behulpzaam
• Coöperatief Vergevingsgezind
• Coöperatief Gewetensvol

Zelftrancedent
• Zelftrancedent Zelfverliezend
• Zelftrancedent Natuurgericht
• Zelftrancedent Magisch-denken

Overige

Pychometrische gegevens
AlgemeenDe betrouwbaarheid van de TCI hoofdschalen (steekproef normalen) is voldoende tot goed.
NormgroepenVoor de TCI zijn drie normgroepen beschikbaar: algemene bevolking (n=1034), patiënten (ambulante patiënten RIAGG, n=170) en verslaafden (n=100). De COTAN beoordeelde de normen in 2003 als voldoende.
Literatuur en copyright

© 2016 Datec, Zoetermeer, The Netherlands.

De gedigitaliseerde test is door Embloom vervaardigd na schriftelijke toestemming van de uitgever Datec te Zoetermeer. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

Handleiding
Licentiekosten

€ 6,55

per afname