Gratis ACT masterclasses!

29-06-2023

Naast de twee microcursussen die eerder werden aangeboden, stelt ACT in Actie nu ook vier verdiepende ACT masterclasses beschikbaar voor gebruikers van Embloom. Deze gratis masterclasses bieden ondersteuning bij het gebruik van ons ACT-programma ‘Van Klacht naar Veerkracht’. Ook als je nog geen gebruikmaakt van het programma, maar wel werkt met ACT, kunnen de masterclasses extra houvast bieden bij diagnostiek en toepassing van ACT in de praktijk. Tijdens de masterclasses wordt ingezoomd op het meest complexe ACT-proces: ‘Zelf-als-context’ en op het meer flexibel en procesgericht werken met ACT. Tenslotte wordt stilgestaan bij de verschillende online tools die je kunt inzetten bij een ACT-behandeling. Hieronder beschrijven we wat je per masterclass kunt verwachten.

Masterclass ACT & Casusconceptualisatie (Dr. Tim Batink, Klinisch Psycholoog)
Tijdens deze masterclass worden twee praktische tools aangereikt ter ondersteuning van de ACT-casusconceptualisatie. De eerste tool betreft de focused ACT-assessment waarmee je via vier eenvoudige vragen de belangrijkste informatie voor de ACT-casusconceptualisatie kunt verkrijgen. De vier vragen (inclusief verdiepingsvragen) worden uitgebreid behandeld met aansluitend een video-demonstratie van een focused-assessment. De tweede tool betreft de Flexibiliteits Index Test (FIT-60). Dit is een zelfrapportage vragenlijst die je kunt gebruiken om de verschillende ACT-processen bij een cliënt in kaart te brengen. Na een korte introductie van dit instrument, wordt aan de hand van een casus uitgelegd hoe de resultaten geïnterpreteerd en gebruikt kunnen worden voor de casusconceptualisatie.

Masterclass ACT & Zelf als context (Dr. Roy Thewissen, Psycholoog)
Veel ACT therapeuten en trainers ervaren de kerncomponent ‘Zelf-als-context’ als een ingewikkeld concept. In deze masterclass beogen we meer duidelijkheid te verschaffen over de betekenis van de verschillende ‘Zelven’ die binnen ACT een centrale rol innemen. In het eerste deel van de masterclass worden de drie ‘Zelven’ (‘Zelf -als context’, ‘Zelf-als-proces’ en ‘Zelf-als-inhoud’) belicht vanuit het gekende ACT model. Daarna worden de ‘Zelven’ in deel twee besproken aan de hand van de huidige inzichten uit de ‘Relational Frame Theory’ (RFT). Tot slot wordt in deel drie een oefening aangeboden die steunt op principes gedestilleerd uit fundamenteel en toegepast RFT-onderzoek.

Masterclass ACT & Procesgerichte aanpak (Dr. Roy Thewissen, Psycholoog)
Centraal in de manier van werken met ACT is ‘het verhaal’ van de cliënt. Het ontwikkelen van chronische (pijn)klachten heeft een grote negatieve impact op iemands leven en het verloop daarvan. Daarom kijken we niet alleen naar de directe impact van pijn en de gevolgen van hoe iemand ermee omgaat (het verhaal van pijn), maar ook naar de impact van pijn op iemands identiteit of zelfbeeld (de mens in het verhaal van pijn). De levensgeschiedenis van de cliënt is van groot belang bij het verkrijgen van inzicht in de manier waarop pijn iemands leven beïnvloedt en hoe de cliënt hiermee omgaat in de huidige context.

Masterclass ACT & eHealth (Dr. Tim Batink, Klinisch Psycholoog)
Naast het reguliere face-to-face contact zijn er anno 2023 ook verschillende digitale middelen beschikbaar om cliënten (op afstand) te kunnen behandelen. Hoewel deze digitalisering van de zorg al twee decennia gaande is, heeft het coronavirus deze ontwikkelingen (noodgedwongen) versneld en genormaliseerd; als een volwaardig medium voor zorg. Deze masterclass staat beknopt stil bij de verschillende tools die wij ter beschikking hebben. We starten met het bespreken van de optie om een ACT-behandeling online te laten plaatsvinden met behulp van videobellen. Vervolgens staan we stil bij de mogelijkheid om ACT-modules (e-health) en om ACT-apps (m-health) in te zetten. Tenslotte geven we advies over het gebruik van deze digitale tools tijdens een ACT-behandeling.

Aanmelding gratis masterclasses
Heb je interesse in één of meerdere masterclasses? Meld je aan via dit formulier voor toegang tot de online omgeving. De toegang verloopt automatisch na een jaar. Voor professionals die zich al eens eerder hebben aangemeld – bijvoorbeeld voor de microcursussen – en van wie de toegang inmiddels is verlopen, is het niet mogelijk zich via het formulier aan te melden (aangezien het account al bestaat). In dat geval mag je de interesse kenbaar maken via info@actinactie.nl waarna de toegang handmatig wordt geactiveerd.