Nieuwe Engelstalige vragenlijsten: DERS en PHQ

04-08-2021

Onlangs zijn er twee nieuwe Engelstalige vragenlijsten vrijgegeven binnen ons platform: De Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS) en de Positive Health Questionnaire (PHQ).

DERS
De Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS)  is een zelfrapportagevragenlijst bedoeld om meerdere aspecten te meten die voorkomen bij emotieregulatieproblemen van volwassenen en adolescenten. De DERS bestaat uit 36 vragen.

PHQ
De Positive Health Questionnaire (PHQ) brengt de algemene gezondheid van de cliënt in kaart en geeft aan op welke gebieden er nog winst te behalen valt. Maar nog belangrijker is dat de vragenlijst aangeeft op welke gebieden het goed gaat, zodat de cliënt aanknopingspunten heeft om aan de slag te gaan met het verminderen van zijn of haar psychische klachten. De PHQ is gebaseerd op de principes van positieve gezondheid en positieve psychologie. De PHQ is de Engelse versie van de Positieve Gezondheid Vragenlijst (PGV). De PHQ bestaat in totaal uit 35 vragen, met 5 vragen per domein:

  • Physical health
  • Mental health
  • Meaningfulness
  • Quality of life
  • Resilience
  • Daily functioning
  • Solution-oriented approach