Nieuwe oefeningen

8-1-2021

Deze week zijn er acht nieuwe oefeningen vrijgegeven binnen het Embloom platform. Deze oefeningen richten zich met name op het omgaan met emoties en stress-/burn-out klachten. Het betreft de oefeningen: het stress stoplicht, een planning maken, zelfwaarderingsoefening, terugvalpreventieplan, energiegevers en energienemers, activiteiten en stemmingsmeter, emotiethermometer en het piekermoment. Hieronder wordt elke oefening kort toegelicht.

Het stress stoplicht
Als cliënten last hebben van somberheid, stress of burn-out, kan het helpen om meer inzicht te krijgen in factoren die bij hen stress opleveren. Deze oefening helpt cliënten om dit inzicht te krijgen.

Een planning maken
In deze oefening gaan cliënten een planning maken voor de komende week. Het is hierbij belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen activiteiten die moeten en activiteiten die plezier geven.

Zelfwaarderingsoefening
In deze oefening gaat de cliënt kijken naar de gedachten en gevoelens over zichzelf. De cliënt gaat ook na in welke situaties hij/zij vooral last heeft van negatieve gedachten en wat de gevolgen van die negatieve gedachten zijn. Vervolgens denkt men na welke gedachten juist kunnen helpen en kijkt men naar het gevolg hiervan voor het gedrag.

Terugvalpreventieplan
In deze oefening maken cliënten een terugvalpreventieplan. Dit is een plan waarin kort en bondig beschreven wordt wat men kan doen als de klachten weer beginnen toe te nemen.

Energiegevers en energienemers
Welke activiteiten energie geven en welke activiteiten energie nemen is per persoon verschillend. Deze oefening geeft de cliënt inzicht in de balans tussen energiegevers en energienemers op een gemiddelde dag.

Activiteiten en stemmingsmeter
Als cliënten last hebben van somberheid, stress of burn-out, kan het helpen om bij te houden welke activiteiten een positief effect op hen hebben. Ook is het goed om te weten door welke activiteiten ze zich juist slechter voelen. Deze oefening kan daar meer inzicht in geven.

Emotiethermometer
Deze oefening kan cliënten helpen om hun emoties beter te leren herkennen. Door op te schrijven wanneer men nare emoties voelt, zoals verdriet, frustratie, schuldgevoel of woede, krijgt men meer inzicht in de situaties die moeilijk zijn en de gedachten die men op dat moment heeft.

Het piekermoment
Deze oefening is bedoeld om cliënten te leren om dagelijks een piekerkwartier in te plannen. Dat is een soort denkmoment waarop cliënten heel bewust gaan nadenken over alles dat hen bezighoudt.