Nieuwe vragenlijst: BRIEF-2

13-10-2022

We hebben zojuist de BRIEF-2 vrijgegeven binnen ons platform. Dit is een vernieuwde versie van de BRIEF vragenlijst gericht op het meten van gedrag bij kinderen en jongeren.

De BRIEF-2 brengt het dagelijks gedrag gerelateerd aan executieve functies in kaart. Deze vragenlijst richt zich op kinderen en jongeren tussen de 5 en 18 jaar en kan ingevuld worden wanneer er zorgen bestaan over zelfsturing of als er sprake is van angst, depressie, trauma, diverse ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD) of medische aandoeningen (zoals niet-aangeboren hersenletsel). Er zijn drie versies beschikbaar: een ouderversie, een lerarenversie en een zelfrapportage.

De BRIEF-2 is gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten die in lijn zijn met de snelgroeiende onderzoeksliteratuur op dit gebied. In de afgelopen 15 jaar hebben de oorspronkelijke auteurs, uitgever en de Nederlandse bewerkers het instrument geëvalueerd en feedback verzameld van gebruikers. Dit heeft geresulteerd in de tweede editie van de BRIEF, waarin de onderstaande verbeteringen zijn doorgevoerd:

  • Actuele en representatieve normgegevens zijn toegevoegd. Er zijn nu ook normen voor oudere kinderen tot en met achttien jaar voor de leraarrapportage beschikbaar.
  • Er wordt gebruik gemaakt van beknoptere schalen om de tijdsdruk te verlagen voor de ouder, leraar en het kind.
  • De vragen zijn positiever geformuleerd, zodat er ruimte ontstaat voor wat een kind wél kan. Daardoor zijn dubbele ontkenningen verdwenen.
  • De interne structuur is verbeterd met schalen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.
  • De empirische schaalstructuur is verbeterd. Er zijn nu aparte schalen voor Taakgedrag en Zicht op eigen gedrag.
  • De inhoud en volgorde van de vragen gaan gelijker op, waardoor de overlap tussen de drie versies verbeterd is.
  • De toegevoegde Infrequentieschaal helpt bij het identificeren van ongewone antwoorden.
  • Er zijn nieuwe Screeners toegevoegd, die snel een indicatie geven of verder onderzoek van de executieve functies nodig is.