Nieuwe vragenlijst: EQ-5D

12-11-2021

We hebben een nieuwe vragenlijst vrijgegeven binnen ons platform. Het betreft de EQ-5D. Deze vragenlijst brengt de kwaliteit van leven in kaart.

De EQ-5D is een gestandaardiseerd meetinstrument dat de kwaliteit van leven op vijf gezondheidsniveaus (mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn/klachten en stemming) en de ervaren gezondheid meet. Op basis van deze vragenlijst kan er voor een individu of een populatie een gewogen gezondheidsindex worden afgeleid.

De EQ-5D bestaat uit zes vragen over de huidige gezondheidstoestand, verdeeld over twee subcategorieën:

  • Aspecten van gezondheidstoestand (5 items, gescoord op een 3-punts Likertschaal)
  • Ervaren gezondheid (1 item, gescoord op een ‘thermometer’ met een schaal van 0-100)